Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

{page:title}

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

Svaz hájí oprávněné zájmy členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti. Prezentuje názory a požadavky stavebních firem na tiskových konferencích i v mediálních prostředcích, s nimiž udržuje rozsáhlou spolupráci.

Členství svazu v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR v součinnosti s ostatními významnými členy posiluje jeho vliv. Je členem Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), kde má významnou příležitost zasahovat do projednávané vládní politiky zejména v ekonomické a sociální oblasti společně se zástupci odborových svazů. Je sociálním partnerem odborů za obor stavebnictví a výroby stavebních materiálů.

Výsledkem dlouholeté snahy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR je zřízení pozice náměstka ministra pro stavebnictví na Ministerstvu průmyslu a obchodu od dubna 2014. Takové zastoupení oboru ve státní správě odpovídá důležitosti a významu sektoru v národním hospodářství. Úkolem náměstka je vytvořit koncepční zastřešení aktivit všech ministerstev v oblasti stavebnictví. Jde o ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je podle nového občanského zákoníku organizací zaměstnavatelů a řídí se stanovami schválenými valnou hromadou. Členství ve svazu je dobrovolné.

www.sps.cz