Pravidla práce se zdroji a informacemi

Webové stránky využívají informace z více zdrojů. Jde zejména o informace z ministerstev, úřadů, dalších institucí a sdružení zabývajících se bydlením. Dále pak spolupracujeme s realitními kancelářemi, právníky a využíváme rovněž monitoring zpravodajství ČTK. 

Zpravodajská část

  • Portál o bydlení využívá informací získaných od úřadů státní správy (obecní, krajské úřady, Český statistický úřad apod.), ministerstev, státních fondů či sdružení a asociací zabývajících se bydlením, případně podkladů od realitních kanceláří.
  • Tyto organizace jsou pod články uvedeny jako „Zdroj“ a jsou zodpovědné za poskytnuté informace.
  • Pokud je pod zprávou jako zdroj uvedena ČTK, jde o zprávu, kterou vydala Česká tisková kancelář a Portál ji přebral z monitoringu tisku. Může být redakčně upravena, zkrácena, což je pod textem uvedeno.
  • Portál dále využívá informace z veřejně dostupných zdrojů, tiskových zpráv, tiskových konferencí a monitoringu.
  • Mnohé informace Portál dále redakčně zpracovává vždy s uvedením zdrojů.
  • Žádná z převzatých a případně redakčně upravených zpráv, stejně jako citace a další informace v článcích, nevyjadřují stanovisko Státního fondu pro rozvoj bydlení.

Praktická část

  • Zdrojem informací jsou úřady státní správy, ministerstva, organizace a sdružení zabývající se bydlení, právní a realitní kanceláře.
  • Pod publikovanými informacemi je uveden zdroj, a navíc v případě potřeby příslušná legislativa, která danou problematiku řeší.