Redakční rada Portálu o bydlení

Obsah Portálu o bydlení vzniká ve spolupráci s redakční radou, kterou nominovalo vedení SFRB na základě odborných zkušeností a oborového zaměření jednotlivých členů. Úkolem redakční rady je nejen dohlížet nad tématy a jejich zpracováním, ale také aktivně vytvářet obsah.

Obsah Portálu o bydlení se připravuje na pravidelných jednáních rady, která též připravuje plán nadčasových témat (např. daně, vyúčtování apod.) a plán jednotlivých měsíčních témat (pravidelné seriály). 

Členy redakční rady jsou:

JUDr. Ing. Eva Helclová - ředitelka SFRB

Mgr. Martin Kroh - předseda České společnosti pro rozvoj bydlení

Ing. Milan Taraba - předseda Sdružení nájemníků ČR

JUDr. František Lebl - předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

Ing. Alexandra Vobořilová - zástupkyně ředitele odboru bytové politiky MMR

JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí právního oddělení odboru bytové politiky MMR

RNDr. Jan Uxa - zástupce oddělení analýz odboru politiky bydlení MMR

Mgr. Karolína Smetanová - ředitelka odboru komunikace SFRB

Mgr. Šárka Vieweghová - editorka Portálu o bydlení

Mgr. Marie Lukáčová - marketingová specialistka pro komunikaci SFRB