23.03.2018
V otázkách rozúčtování panuje mnoho nejasností, následující text umožní základní orientaci v problematice.

Tepelná energie v bytových domech

Teplo k vytápění a teplá voda jsou v mnoha bytových domech...

20.03.2018 Snad již většina vlastníků starších bytových domů provedla základní energetická opatření, jako je zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken.
19.03.2018 Pardubice rozdělily další startovací byty. O tom, komu bude celkem pětadvacet bytů pronajato, přitom rozhodlo únorové slosování.
16.03.2018 Rozúčtování a vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) jsou na sebe navazující procesy.
15.03.2018 Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů.
14.03.2018 V obecních bytech pokračuje instalace detektorů oxidu uhelnatého a požárních hlásičů nakoupených z ostravského rozpočtu za zhruba 2,2 milionů korun.
13.03.2018 S provozem bytového domu souvisí i zajištění dodávek energií a médií jako plnění souvisejících s užíváním bytových a nebytových jednotek.
12.03.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení.
09.03.2018 Statutární město Karviná v současné době připravuje celkovou rekonstrukci objektu ubytovny Kosmos včetně jeho blízkého okolí.
08.03.2018 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil desatero zpracování pro správce, které je jednoduchým návodem, jak zacházet s osobními údaji.