02.02.2018
V právě uzavřených výzvách programu Podporované byty se v dotačních titulech Pečovatelské byty a Komunitní dům seniorů sešlo 83 žádostí v celkové částce více než 601 milionů korun.

V programu Bytové domy bez bariér to bylo 201 žádostí za 242, 2 milionů korun.

„Našim seniorům a...

01.02.2018 Ombudsmanka vydala „návod“, jak by měly stavební úřady posuzovat případy, kdy stavební úpravy změní vzhled stavby.
31.01.2018 S účinností od 1. ledna 2018 se novelou občanského zákoníku částečně navrací institut zákonného předkupního práva, který byl původně účinností nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., k 1. lednu 2014 zrušen.
30.01.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost.
30.01.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí o podporu z národních dotací na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
29.01.2018 Principy rozdělení nákladů za teplo a teplou vodu jsou upraveny novým metodickým pokynem platným od 15. prosince 2017.
26.01.2018 Teprve před rokem proběhla první redukce, město povolilo jen šedesát dní pronájmu přes službu Airbnb, a nyní snižuje povolenou hranici znovu.
25.01.2018 Třetí kolo startovacích bytů se blíží, pro letošní rok jich město uvolní celkem šestadvacet v deseti lokalitách Pardubic.
24.01.2018 Lucie Vidovićová se s kolegy z Ústavu populačních studií FSS Masarykovy univerzity léta zabývá plíživým vylučováním seniorů ze společnosti.
23.01.2018 Město Klášterec nad Ohří každoročně regeneruje panelové sídliště, v rámci projektů se rekonstruují komunikace, chodníky, budují se nová parkovací místa a kontejnerová stání, revitalizuje se zeleň.