10.08.2018
Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader.

Ta prošla rozsáhlým vývojem z pohledu protipožární ochrany. Z hlediska požární ochrany jsou původní...

01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku.
30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let.
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu.
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva.
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek.
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva
19.06.2018 V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč.
14.06.2018 Nejvyšším orgánem v bytovém družstvu je členská schůze s právem účasti všech členů družstva. Kontrolním orgánem bytového družstva se rozumí kontrolní komise.
11.06.2018 Bytové družstvo je vlastníkem bytového domu. Z tohoto pohledu je třeba nahlížet na rozsah jeho práv a povinností při správě vlastního majetku.