27.03.2018
Náklady na teplou vodu kontinuálně rostou a v současné době již tvoří spolu s náklady na vytápění nejvyšší nákladové položky pro uživatele bytových domů.

Optimalizaci dodávek na teplou vodu i rozdělení nákladů je tak věnována stále větší pozornost.

Rozú...

26.03.2018 V březnu bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing.
23.03.2018 V otázkách rozúčtování panuje mnoho nejasností, následující text umožní základní orientaci v problematice.
20.03.2018 Snad již většina vlastníků starších bytových domů provedla základní energetická opatření, jako je zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken.
19.03.2018 Pardubice rozdělily další startovací byty. O tom, komu bude celkem pětadvacet bytů pronajato, přitom rozhodlo únorové slosování.
16.03.2018 Rozúčtování a vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) jsou na sebe navazující procesy.
15.03.2018 Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů.
14.03.2018 V obecních bytech pokračuje instalace detektorů oxidu uhelnatého a požárních hlásičů nakoupených z ostravského rozpočtu za zhruba 2,2 milionů korun.
13.03.2018 S provozem bytového domu souvisí i zajištění dodávek energií a médií jako plnění souvisejících s užíváním bytových a nebytových jednotek.
12.03.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení.