08.06.2018
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení a Sdružením nájemníků ČR pořádá seminář/kulatý stůl „Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost“.

Akce se koná  v pondělí 18. června 2018 od 10.00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce....

07.06.2018 Ceny nemovitostí jsou na rekordní výši, málokdo na ně dosáhne, a pokud přesto získá hypotéku, bývá rodinný rozpočet zvlášť napjatý.
06.06.2018 Bydlení v bytových družstvech prošlo historicky na území České republiky dlouhou historií, která sahá až do 19. století, do období Rakouska-Uherska.
05.06.2018 Základní myšlenkou připravovaného Strategického plánu města Plzně je prosperující město.
30.05.2018 Bytový dům na Vlhké 22 v Brně čeká rekonstrukce. Po opravě v něm bude osm startovacích a osm sociálních bytů. První nájemníci by se mohli nastěhovat do dvou let.
21.05.2018 Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová schválila projekty za bezmála 17 milionů korun na stavební úpravy v obcích a městech, které umožní bezbariérové vstupy do budov městských a obecních úřadů a do domů s pečovatelskou službou.
18.05.2018 Do druhého ročníku dotačního programu "fajnOVY prostor", který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, přihlásili obyvatelé Ostravy 20 projektových záměrů.
02.05.2018 26. ročník soutěže Stavba roku 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.
30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat.