09.03.2018
Statutární město Karviná v současné době připravuje celkovou rekonstrukci objektu ubytovny Kosmos včetně jeho blízkého okolí.

Jedná se o náročný projekt, při kterém dojde k demolici objektů stávající vývařovny, restaurace a...

08.03.2018 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil desatero zpracování pro správce, které je jednoduchým návodem, jak zacházet s osobními údaji.
07.03.2018 Celkem 8 sociálních bytů vznikne letos rekonstrukcí bytového domu v Tylově ulici č. 652. Celkové náklady představují téměř 9,5 milionu korun, výše dotace z IROP dosahuje až 90 procent uvedené částky. Zbytek uhradí město.
06.03.2018 Větší pozornost obnově a rozvoji znevýhodněných území chce věnovat Zlínský kraj.
05.03.2018 Vlastnosti a trvanlivost oken a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování přímo ovlivněny, je tedy potřeba všem s tím spojeným pracím věnovat náležitou pozornost.
02.03.2018 Celkem 350 hlásičů požáru a 200 kusů detektorů oxidu uhelnatého rozdělil Moravskoslezský kraj seniorům nad 65 let díky pilotnímu projektu krajského úřadu.
28.02.2018 Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.
27.02.2018 Jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování statutárního orgánu bytových korporací (společenství vlastníků jednotek či bytového družstva) je vedení jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků resp. členské schůze.
26.02.2018 V předchozí kapitole byla řeč o ochraně osobních údajů, která bude stále více prostupovat zavedenými zvyklostmi mnoha vlastníků bytových domů či osob odpovědných za jeho správu.
23.02.2018 Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.