01.11.2018
Už víc než rok západočeská metropole testuje svoji koncepci sociálního bydlení - jde o projekt, na nějž získala evropskou dotaci ve výši přes 13 milionů korun.

V rámci projektu se již podařilo pomoci mnoha občanům stabilizovat jejich sociální situaci, <link...

31.10.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje i letos vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2019.
31.10.2018 Kvalitní správa a bezpečné bydlení spolu souvisí a patří spolu s náklady na bydlení k hlavním prioritám osob ve vyšší věku.
30.10.2018 Pro seniory platí obecné podmínky pro nabytí nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu či nájemní smlouva) i pro financování pořízení nemovitosti.
29.10.2018 Jednou z jasných preferencí seniorů, která byla prokázána v českém i mezinárodním výzkumu, je zůstat ve stáří doma, ve svém bytě či domě.
29.10.2018 Mnoho obcí, případně jimi zřizovaných organizací, má ve své správě byty, které pronajímá.
26.10.2018 Konference se koná 27.-28. listopadu v Hradci Králové.
26.10.2018 Máme velké štěstí, protože v dnešní době se senioři dožívají vysokého věku a trend prodlužování průměrné délky života pokračuje. Přesto se však kolem věku 80 let stávají křehkými a potřebují pomoc a podporu jak fyzickou, tak psychickou.
25.10.2018 Z pohledu seniorů jde v případě prodeje či dědictví o standardní režimy, které budí pozornost spíše svými důsledky pro seniora na straně prodávajícího (ale případně i kupujícího), resp. na straně toho, kdo nakládá s nemovitým majetkem mimo rámec dědického práva.
24.10.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus seminářů k elektronizaci veřejných zakázek.