18.12.2017
Náš seriál pokračuje dalším úvěrovým programem SFRB, který je možno využít na obnovu obydlí zničeného nebo poškozeného živelní pohromou.

Živelní pohromou se míní situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen...

15.12.2017 Na první pohled jasné, jednoduchá záležitost, v praxi ale zjišťujeme, že nám tato klasifikace činí problémy. Jak to tedy s označováním budov je?
14.12.2017 V minulé části jsme představili první ze dvou programů SFRB určených pro mladé – Program 150 -, tentokrát se budeme věnovat tomu druhému, známému jako „šestistovka“.
13.12.2017 Česká komora architektů vydává obecná doporučení pro správný postup při zateplování nejen historických objektů.
12.12.2017 Valné shromáždění OSN na svém 72. zasedání dne 13. října 2017 konstatovalo, že družstva ve všech svých formách mají v moderním světě významnou roli.
11.12.2017 Dva úvěrové programy SFRB jsou určeny pro mladé. První, který představíme, je Program 150.
08.12.2017 Stejně jako každý rok v zimě, i letos je nutné zabezpečit vodoměr či vodovodní přípojky, aby je neponičil mráz.
07.12.2017 Výstavba nájemních bytů je mimořádně důležitým segmentem bytové politiky státu, a i proto SFRB nabízí program, který vznik takovýchto bytů podpoří.
06.12.2017 Městská část Praha 7 dostane z Fondu rozvoje dostupného bydlení dotaci v celkové výši 28 900 000 korun na rekonstrukci bytového domu v ulici Dobrovského.
05.12.2017 Oblíbený program administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Klade důraz na komplexnost prováděných prací.