30.01.2018
Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost.

Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně...

30.01.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí o podporu z národních dotací na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
29.01.2018 Principy rozdělení nákladů za teplo a teplou vodu jsou upraveny novým metodickým pokynem platným od 15. prosince 2017.
26.01.2018 Teprve před rokem proběhla první redukce, město povolilo jen šedesát dní pronájmu přes službu Airbnb, a nyní snižuje povolenou hranici znovu.
25.01.2018 Třetí kolo startovacích bytů se blíží, pro letošní rok jich město uvolní celkem šestadvacet v deseti lokalitách Pardubic.
24.01.2018 Lucie Vidovićová se s kolegy z Ústavu populačních studií FSS Masarykovy univerzity léta zabývá plíživým vylučováním seniorů ze společnosti.
23.01.2018 Město Klášterec nad Ohří každoročně regeneruje panelové sídliště, v rámci projektů se rekonstruují komunikace, chodníky, budují se nová parkovací místa a kontejnerová stání, revitalizuje se zeleň.
22.01.2018 Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III.
18.01.2018 O dotaci na výměnu starého neekologického kotle za nový v rámci tzv. kotlíkových dotací požádalo v Ostravě už více než 1000 domácností.
17.01.2018 Současný vývoj realitního trhu není „uživatelsky“ příznivý. Náklady, které za bydlení musíme vynakládat, jsou enormně vysoké.