Čtvrtinu hypoték si loni vzali lidé v Praze

Loni si vzalo hypotéku o čtvrtinu více lidí než v předchozím roce, objem poskytnutých úvěrů meziročně stoupl celkem o pětinu. Celkem si vzalo hypotéku přes 90 tisíc zájemců, z toho necelá čtvrtina v Praze. Naopak nejméně si hypotéku brali lidé z Karlovarského kraje.

Lidé si loni vzali hypotéky za téměř 150 miliard korun, dalších více něž 25 miliard poskytly banky formou hypotečních úvěr podnikatelským subjektům a obcím. Dohromady bylo v období leden až prosinec 2013 poskytnuto 94 396 úvěrů v celkovém objemu 176,6 miliard korun, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2012 nárůst v počtu úvěrů o 26 procent a v objemu úvěrů o 21 procent.

Lidé si půjčili v průměru 1,612 milionu korun

Z toho si jednotliví občané vzali loni 92 608 hypotečních úvěrů, což je o přibližně 19 tisíc  - 25,8 procent - více než za leden až prosinec 2012. Objem se také meziročně zvýšil celkem na 149,3 miliard korun, což je přibližně o dvacet tři procent. V průměru si lidé na hypotéku půjčili 1,612 milionu korun. 

Vůbec nejvíce si peníze formou hypotéky půjčovali obyvatelé Prahy, na které připadlo téměř dvacet dva tisíc hypoték za 46 miliard korun - průměrná výše úvěru zde činí 2,150 milionu korun a je v rámci republiky vůbec nejvyšší.

Oproti tomu v nejméně lidnatém Karlovarském kraji si lidé vzali jen něco přes dva tisíce hypoték v průměru na necelý jeden a čtvrt milionu korun. Podobnou výši hypoték si brali lidé na Vysočině, naopak v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji si v průměru půjčovali přes milion a půl korun. 

Podnikatelé si celkem půjčili 26,6 miliard korun, úvěru bylo celkem 1 718, každý v průměrné výši přibližně patnáct a půl milionu korun. 

Kolik si lidé loni půjčili na hypotékách 

KrajPočet hypotékCelkový objem hypotékPrůměrná výše hypotéky
Praha21 76746 818 433 000 korun 2 150 890 korun
Středočeský 5 777  8 547 444 000 korun 1 479 564 korun
Jihočeský 5 232  7 724 098 000 korun 1 476 318 korun
Plzeňský  5 162  7 493 515 000 korun 1 451 668 korun
Karlovarský 2 191  2 701 523 000 korun  1 233 009 korun
Ústecký 4 511  6 458 227 000 korun 1 431 661 korun
Liberecký 3 471  5 170 479 000 korun 1 489 622 korun
Královéhradecký  5 526  8 346 694 000 korun 1 510 440 korun 
Pardubický 5 014  7 227 853 000 korun 1 441 534 korun 
Vysočina 3 389  4 300 946 000 korun 1 269 089 korun 
Jihomoravský10 21316 013 890 000 korun 1 567 990 korun 
Zlínský 4 252   5 628 785 000 korun 1 323 797 korun 
Olomoucký 5 449  7 519 227 000 korun 1 379 927 korun 
Moravskoslezský  8 724 12 333 022 000 korun 1 413 668 korun 
nespecifikováno 1 930  3 042 283 000 korun 1 576 321 korun 
Celkem92 608 149 326 419 000 korun 1 612 457 korun

Zdroj: ministerstvo pro místní rozvoj, hypotéční banky

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...