Hradec Králové prodává byty v dražbě

Východočeský Hradec Králové začal prodávat obecní byty pomocí dražeb, kterými nahradil pomalou obálkovou metodu. Zájem o ně je poměrně velký, přestože jde často o byty ve špatném stavu, které budou vyžadovat velké investice.

Radnice stotisícového Hradce Králové prostřednictvím nedávno zavedených aukcí bytového fondu prodala čtrnáct ze šestnácti nabízených bytů. Utržila za ně 12,5 milionu korun. Nový způsob prodeje město zatím hodnotí jako úspěšný. "Po třech aukcích loni na podzim radnice připravuje další aukci pěti bytů na 7. února," doplnila mluvčí radnice Magdaléna Vlčková. 

Aukce nahradily obálkovou metodu

Město si od prodeje formou aukce slibovalo rychlejší prodej bytů než při předchozím prodeji prostřednictvím úřední desky a následného podání obálek. Cílem byla také větší transparentnost prodeje, což se vše podle představitelů radnice naplnilo.

Do aukcí radnice zařazuje byty, které jí zbyly po privatizaci bytového fondu a zatím se pro ně kupec nenašel. Podle náměstka primátora pro majetek Martina Soukupa jsou byty mnohdy ve velmi špatném stavu a jejich nové majitele čekají rozsáhlé rekonstrukce. Nevýhodou prodávaných bytů je i to, že jsou často v domech bez výtahů. 

Byty jsou levnější než ty za tržní cenu 

Minimální cenu pro prodej bytu v aukci stanovuje zastupitelstvo města na základě znaleckého posudku. Pokud cena dosažená v aukci je vyšší než cena schválená zastupiteli, úspěšný dražitel byt získá. Pokud je dražbou dosažená cena nižší, je na zastupitelích, zda prodej za nižší sumu schválí. "Všechny byty se zatím prodaly v souhrnu nad odhadní cenu," uvedl primátor Zdeněk Fink. 

Průměrná cena bytu prodaného v aukci byla zatím 13 993 korun za metr čtvereční. Pro srovnání podle Českého statistického úřadu činila v roce 2012 průměrná cena prodávaných bytů v celém hradeckém kraji 18 213 korun za metr čtvereční. 

Pokud se aukce osvědčí, chce tímto způsobem město prodávat vedle bytů také jiný nemovitý majetek města. Dosavadní prodej obálkovou metodou měl podle radnice slabou publicitu a zájemců bylo málo.
Byty v dražbách prodávají také jiné samosprávy v zemi. Zbytkové byty z privatizace loni například daly do dražby Sendražice na Kolínsku.

Zdroj: ČTK

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.