Hradec Králové prodává byty v dražbě

Východočeský Hradec Králové začal prodávat obecní byty pomocí dražeb, kterými nahradil pomalou obálkovou metodu. Zájem o ně je poměrně velký, přestože jde často o byty ve špatném stavu, které budou vyžadovat velké investice.

Radnice stotisícového Hradce Králové prostřednictvím nedávno zavedených aukcí bytového fondu prodala čtrnáct ze šestnácti nabízených bytů. Utržila za ně 12,5 milionu korun. Nový způsob prodeje město zatím hodnotí jako úspěšný. "Po třech aukcích loni na podzim radnice připravuje další aukci pěti bytů na 7. února," doplnila mluvčí radnice Magdaléna Vlčková. 

Aukce nahradily obálkovou metodu

Město si od prodeje formou aukce slibovalo rychlejší prodej bytů než při předchozím prodeji prostřednictvím úřední desky a následného podání obálek. Cílem byla také větší transparentnost prodeje, což se vše podle představitelů radnice naplnilo.

Do aukcí radnice zařazuje byty, které jí zbyly po privatizaci bytového fondu a zatím se pro ně kupec nenašel. Podle náměstka primátora pro majetek Martina Soukupa jsou byty mnohdy ve velmi špatném stavu a jejich nové majitele čekají rozsáhlé rekonstrukce. Nevýhodou prodávaných bytů je i to, že jsou často v domech bez výtahů. 

Byty jsou levnější než ty za tržní cenu 

Minimální cenu pro prodej bytu v aukci stanovuje zastupitelstvo města na základě znaleckého posudku. Pokud cena dosažená v aukci je vyšší než cena schválená zastupiteli, úspěšný dražitel byt získá. Pokud je dražbou dosažená cena nižší, je na zastupitelích, zda prodej za nižší sumu schválí. "Všechny byty se zatím prodaly v souhrnu nad odhadní cenu," uvedl primátor Zdeněk Fink. 

Průměrná cena bytu prodaného v aukci byla zatím 13 993 korun za metr čtvereční. Pro srovnání podle Českého statistického úřadu činila v roce 2012 průměrná cena prodávaných bytů v celém hradeckém kraji 18 213 korun za metr čtvereční. 

Pokud se aukce osvědčí, chce tímto způsobem město prodávat vedle bytů také jiný nemovitý majetek města. Dosavadní prodej obálkovou metodou měl podle radnice slabou publicitu a zájemců bylo málo.
Byty v dražbách prodávají také jiné samosprávy v zemi. Zbytkové byty z privatizace loni například daly do dražby Sendražice na Kolínsku.

Zdroj: ČTK

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...