Nejvíce nových bytů se stavělo v roce 2007

Zatímco v roce 2007 se v zemi postavily v průměru více než čtyři nové byty na každých tisíc obyvatel, v roce 2012 to byly jen necelé tři. I tak je to však více než v 90. letech, jak ukázala data sebraná Českým statistickým úřadem.

Nejvíce nových bytů vyrůstá v Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejméně se dlouhodobě staví v Ústeckém a Karlovarském kraji. Pro srovnání: v České republice se v roce 2012 postavilo v průměru 2,8 nových bytů na každých tisíc obyvatel - z toho v Praze to bylo 3,24 dokončených bytů a ve Středočeském kraji dokonce 4,59 bytů, zatímco v Ústeckém kraji 1,54 a v Karlovarském 1,80 nově dokončených bytů na každých tisíc obyvatel. 

Data sebraná Českým statistickým úřadem sledují intenzitu bytové výstavby v jednotlivých krajích v letech 1997 až 2012. Vyplývá z nich mimo jiné to, že vůbec nejvíce nových bytů se během sledovaných patnácti let postavilo v roce 2007.

Statistiky nerozlišují, o jaký typ výstavby šlo, ale ve velké míře jde o developerské projekty - právě tento rok byl dosud rekordní v počtu poskytnutých hypoték, překonal o po několika letech až ten loňský. 

Na Ústecku se i v době boomu stavělo málo

Celostátní průměr činili 4,03 nových bytů na každou tisícovku obyvatel a v Praze a ve středních Čechách se tehdy počet nových bytů v tomto přepočtu pohyboval dokonce mezi sedmi a osmi. Lépe se tehdy dařilo bytové výstavbě i v jiných krajích, ačkoli zrovna na Ústecku se tehdy dokončilo ještě méně bytů než v posledních letech, bylo to pouze 1,40 bytu na tisíc lidí, ovšem nová výstavba v tomto kraji má celou dobu co do počtu vzestupnou tendenci, i když velmi pomalou. 

Méně a méně nových bytů se naopak staví ve Zlínském kraji, v němž se v roce 2012 na každou tisícovku obyvatel dokončila 1,93 bytů, ačkoli ještě v roce 2009 jich bylo 3,20. Dlouhodobě málo bytů se stavělo také v Moravskoslezském kraji, ale poslední roky jich přibývá, podobně jako se ve srovnání s minulostí rozběhla výstavba v Plzeňském kraji. 

Pokud jde o přední místa v počtu nově dokončených bytů, dobře si vede i Jihomoravský kraj (3,23 bytů na tisíc obyvatel v roce 2012) a také Jihočeský kraj (3,12 bytů),  i když v obou těchto krajích se v roce 2007 podobně jako v metropoli a přilehlém regionu stavělo ještě podstatně více. 

Počet dokončených bytů na tisíc obyvatel (vybrané roky) 

Kraj199720072012
Hlavní město Praha1,607,873,24
Středočeský kraj2,117,244,59
Jihočeský kraj1,973,313,12
Plzeňský kraj1,393,422,52
Karlovarský kraj1,461,781,80
Ústecký kraj0,831,401,54
Liberecký kraj1,992,772,85
Královéhradecký kraj2,183,262,50
Pardubický kraj1,543,672,51
Kraj Vysočina1,913,282,49
Jihomoravský kraj1,535,303,23
Olomoucký kraj 1,302,762,34
Zlínský kraj2,142,821,93
Moravskoslezský kraj1,291,572,20
Česká republika celkem1,634,032,80

Zdroj: Český statistický úřad

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...