Program Jessica lze využít k opravám domů ve 41 městech

Sto dvacet milionů korun na bytový dům, padesát milionů na sociální bydlení. Taková je maximální výše úvěrů, které může poskytnout Státní fond bydlení v rámci programu Jessica. Ten byl jedním z témat, které se tento týden probíralo na konzultačních dnech ministerstva pro místní rozvoj. Mluvilo se například o tom, že se podpora týká čtyř desítek lokalit a že je nutné, aby část peněz vlastníci domů přidali ze svého. Na druhou stranu zde není podmínkou například zateplení objektu, jako tomu je u programu Panel 2013+.

Státní fond rozvoje bydlení rozděluje v rámci programu Jessica určeného na opravy a modernizaci bytových domů celkem 600 milionů korun, o které už je možné žádat. Peníze mají pomoci především lokalitám, kde je bydlení ve špatném stavu a zároveň se tam vyskytují i sociální problémy, což obojí snižuje kvalitu života na tomto území.  

Na konzultačních dnech ministerstva pro místní rozvoj tento týden zazněly některé důležité a zároveň praktické doplňující informace, které zájemcům pomohou zorientovat se v problematice, posoudit, zda je pro ně tento úvěr vhodný a správně o něj zažádat. Přinášíme stručný přehled toho, co se na setkání řešilo. 

Doplňující informace k programu Jessica: 

  • úvěr nelze použít na refinancování stávajících úvěrů a k úhradě již běžících projektů, stavební práce mohou začít až po podpisu úvěrové smlouvy
  • minimální výše úvěru v případě bytového domu činí jeden milion korun, maximální sto dvacet milionů, přičemž žadatelé musí deset procent ceny opravy uhradit z vlastních zdrojů. Zbylých devadesát procent si však mohou půjčit za velmi výhodných podmínek - úrok činí 0,71 procenta v případě, že peníze vrátí do deseti let.
  • při splácení po dobu 10 až 20 let se úrok zvedá na 1,71 procent a při splácení po dobu 20 až 30 let na 2,71 procent, ve všech případech platí, že úvěr nebudou provázet žádné další poplatky
  • pokud by o úvěr žádal někdo, kdo v posledních třech letech čerpal takzvanou malou podporu, může získat úvěr ve výši maximálně 75 procent ceny rekonstrukce
  • úvěr je možné využít také na vybudování sociálního bydlení, v tom případě je jeho maximální výše 50 milionů korun, což je zároveň celková částka vyčleněná v rámci pilotní fáze programu na sociální projekty
  • splátky jistiny je možné odložit až o dva roky, pokud o to příjemce úvěru předem zažádá
  • program je určen na modernizaci a opravy panelových i cihlových domů, přičemž nebere v úvahu, zda je dům zateplen či ne, ani to není podmínkou, ale pokud by žadatel chtěl například pouze měnit barvu fasády, úvěr nejspíše nedostane
  • program je možné využít ve 41 městech, nejvíce jich je v severních Čechách a na severní Moravě, přičemž se navíc týká pouze vybraných ulic, přesný přehled lokalit najdete ZDE 
  • program je určen pro domy s minimálně čtyřmi byty, ale lze ho třeba v případě hromadné výměny oken využít i na výměnu oken v bytové jednotce předělané ne večerku, ovšem už za tyto peníze nebude možné vybudovat samostatný vchod od obchodu

 Zdroj: vlastní zpráva

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.