Program Jessica lze využít k opravám domů ve 41 městech

Sto dvacet milionů korun na bytový dům, padesát milionů na sociální bydlení. Taková je maximální výše úvěrů, které může poskytnout Státní fond bydlení v rámci programu Jessica. Ten byl jedním z témat, které se tento týden probíralo na konzultačních dnech ministerstva pro místní rozvoj. Mluvilo se například o tom, že se podpora týká čtyř desítek lokalit a že je nutné, aby část peněz vlastníci domů přidali ze svého. Na druhou stranu zde není podmínkou například zateplení objektu, jako tomu je u programu Panel 2013+.

Státní fond rozvoje bydlení rozděluje v rámci programu Jessica určeného na opravy a modernizaci bytových domů celkem 600 milionů korun, o které už je možné žádat. Peníze mají pomoci především lokalitám, kde je bydlení ve špatném stavu a zároveň se tam vyskytují i sociální problémy, což obojí snižuje kvalitu života na tomto území.  

Na konzultačních dnech ministerstva pro místní rozvoj tento týden zazněly některé důležité a zároveň praktické doplňující informace, které zájemcům pomohou zorientovat se v problematice, posoudit, zda je pro ně tento úvěr vhodný a správně o něj zažádat. Přinášíme stručný přehled toho, co se na setkání řešilo. 

Doplňující informace k programu Jessica: 

  • úvěr nelze použít na refinancování stávajících úvěrů a k úhradě již běžících projektů, stavební práce mohou začít až po podpisu úvěrové smlouvy
  • minimální výše úvěru v případě bytového domu činí jeden milion korun, maximální sto dvacet milionů, přičemž žadatelé musí deset procent ceny opravy uhradit z vlastních zdrojů. Zbylých devadesát procent si však mohou půjčit za velmi výhodných podmínek - úrok činí 0,71 procenta v případě, že peníze vrátí do deseti let.
  • při splácení po dobu 10 až 20 let se úrok zvedá na 1,71 procent a při splácení po dobu 20 až 30 let na 2,71 procent, ve všech případech platí, že úvěr nebudou provázet žádné další poplatky
  • pokud by o úvěr žádal někdo, kdo v posledních třech letech čerpal takzvanou malou podporu, může získat úvěr ve výši maximálně 75 procent ceny rekonstrukce
  • úvěr je možné využít také na vybudování sociálního bydlení, v tom případě je jeho maximální výše 50 milionů korun, což je zároveň celková částka vyčleněná v rámci pilotní fáze programu na sociální projekty
  • splátky jistiny je možné odložit až o dva roky, pokud o to příjemce úvěru předem zažádá
  • program je určen na modernizaci a opravy panelových i cihlových domů, přičemž nebere v úvahu, zda je dům zateplen či ne, ani to není podmínkou, ale pokud by žadatel chtěl například pouze měnit barvu fasády, úvěr nejspíše nedostane
  • program je možné využít ve 41 městech, nejvíce jich je v severních Čechách a na severní Moravě, přičemž se navíc týká pouze vybraných ulic, přesný přehled lokalit najdete ZDE 
  • program je určen pro domy s minimálně čtyřmi byty, ale lze ho třeba v případě hromadné výměny oken využít i na výměnu oken v bytové jednotce předělané ne večerku, ovšem už za tyto peníze nebude možné vybudovat samostatný vchod od obchodu

 Zdroj: vlastní zpráva

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...