FOR ARCH 2017 – Technologické fórum

Technologické fórum, jednodenní diskusní setkání, bude každoročně přinášet informace o aktuálních tématech ze stavebního oboru.

Letos poprvé se v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH uskuteční Technologické fórum, jednodenní diskuzní setkání o aktuálních tématech ze stavebního oboru.

Letošní startovní ročník otevře ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která bude obhajovat přínosy novely stavebního zákona. Zjednoduší novela agendu a zkrátí dobu přípravy staveb? Jakým tlakům budou čelit stavební úřady? Nejen na tato témata přijdou diskutovat vrcholní představitelé HK ČR, SPS v ČR, ČKAIT, SFŽP a mnoho dalších. Ministr životního prostředí Richard Brabec zahájí 2. diskuzní blok možnostmi dotačních titulů využitelných pro chytrá města. Diskutována bude i otázka vlivu BIM na právní předpisy či stav přípravy státní správy na dané změny. Účast v diskuzi přijal mj. náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

Akce se koná 20. září v PVA EXPO PRAHA.

Registrace a parkování zdarma.

Více informací na www.forarch-forum.cz

Další zprávy

22.11.2017
Nový občanský zákoník posílil pozici věřitelů v rámci dědického práva.

Dědicové by tak měli být natolik obezřetní při svém právním jednání v dědickém řízení, aby nedošlo...

21.11.2017 V září proběhl v ulicích města Liberce terénní průzkum s cílem zmapovat lidi bez přístřeší a lidi v bytové nouzi.
20.11.2017 Zákonná posloupnost při dědění se uplatní zejména v případě, kdy nedojde k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo závěti.
15.11.2017 Otázky seniorského bydlení jsou zásadními tématy, která se řeší celosvětově, státy Evropy nevyjímaje. Jako zkušenost mají ve Velké Británii?
14.11.2017 Nový občanský zákoník přinesl řadu změn v dědickém právu, které jsou zaměřeny zejména na ochranu a posílení vůle zůstavitele.