Jak řešit následky vichřice

Nedávná vichřice způsobila velké škody napříč Českem. Její následky je možno likvidovat pomocí dotace i úvěru.

V souvislosti s ničivou vichřicí, která zasáhla naší zemi na konci října, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017.

Žádosti o dotace lze předkládat až do 22. ledna příštího roku.

Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Peníze je možné využít zejména na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství, obecních budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Do podprogramu se mohou zapojit pouze ty obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do 70 % uznatelných přímých nákladů. Kraje pak mohou získat příspěvek až do 40 %. Dolní limit dotace na jednu akci přitom činí 200 tisíc korun. Bližší informace získáte na internetových stránkách ministerstva.

Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – Program Živel – má ve svém portfoliu i Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Žádosti jsou přijímány kontinuálně a v programu je alokováno 10 milionů Kč.

Žádat o úvěr může právnické osoba – vlastník nemovitosti (kraj, obec), nebo fyzická osoba – vlastník nemovitosti. Úvěr je určen na opravu, výstavbu nebo pořízení nového obydlí (koupě, dražba). Výše úvěru v případě oprav činí až 90 % skutečných nákladů, v případě výstavby až 80 % skutečných nákladů.

Podrobní informace o programu naleznete zde.

Zdroj: Krajské listy Karlovarský kraj – redakčně upraveno; SFRB

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.