Jak řešit následky vichřice

Nedávná vichřice způsobila velké škody napříč Českem. Její následky je možno likvidovat pomocí dotace i úvěru.

V souvislosti s ničivou vichřicí, která zasáhla naší zemi na konci října, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017.

Žádosti o dotace lze předkládat až do 22. ledna příštího roku.

Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Peníze je možné využít zejména na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství, obecních budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Do podprogramu se mohou zapojit pouze ty obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do 70 % uznatelných přímých nákladů. Kraje pak mohou získat příspěvek až do 40 %. Dolní limit dotace na jednu akci přitom činí 200 tisíc korun. Bližší informace získáte na internetových stránkách ministerstva.

Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – Program Živel – má ve svém portfoliu i Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Žádosti jsou přijímány kontinuálně a v programu je alokováno 10 milionů Kč.

Žádat o úvěr může právnické osoba – vlastník nemovitosti (kraj, obec), nebo fyzická osoba – vlastník nemovitosti. Úvěr je určen na opravu, výstavbu nebo pořízení nového obydlí (koupě, dražba). Výše úvěru v případě oprav činí až 90 % skutečných nákladů, v případě výstavby až 80 % skutečných nákladů.

Podrobní informace o programu naleznete zde.

Zdroj: Krajské listy Karlovarský kraj – redakčně upraveno; SFRB

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.