Jak řešit následky vichřice

Nedávná vichřice způsobila velké škody napříč Českem. Její následky je možno likvidovat pomocí dotace i úvěru.

V souvislosti s ničivou vichřicí, která zasáhla naší zemi na konci října, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017.

Žádosti o dotace lze předkládat až do 22. ledna příštího roku.

Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Peníze je možné využít zejména na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství, obecních budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Do podprogramu se mohou zapojit pouze ty obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do 70 % uznatelných přímých nákladů. Kraje pak mohou získat příspěvek až do 40 %. Dolní limit dotace na jednu akci přitom činí 200 tisíc korun. Bližší informace získáte na internetových stránkách ministerstva.

Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – Program Živel – má ve svém portfoliu i Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Žádosti jsou přijímány kontinuálně a v programu je alokováno 10 milionů Kč.

Žádat o úvěr může právnické osoba – vlastník nemovitosti (kraj, obec), nebo fyzická osoba – vlastník nemovitosti. Úvěr je určen na opravu, výstavbu nebo pořízení nového obydlí (koupě, dražba). Výše úvěru v případě oprav činí až 90 % skutečných nákladů, v případě výstavby až 80 % skutečných nákladů.

Podrobní informace o programu naleznete zde.

Zdroj: Krajské listy Karlovarský kraj – redakčně upraveno; SFRB

Další zprávy

23.02.2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat...

21.02.2018 Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.
19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.