Jak řešit následky vichřice

Nedávná vichřice způsobila velké škody napříč Českem. Její následky je možno likvidovat pomocí dotace i úvěru.

V souvislosti s ničivou vichřicí, která zasáhla naší zemi na konci října, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017.

Žádosti o dotace lze předkládat až do 22. ledna příštího roku.

Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Peníze je možné využít zejména na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství, obecních budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Do podprogramu se mohou zapojit pouze ty obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do 70 % uznatelných přímých nákladů. Kraje pak mohou získat příspěvek až do 40 %. Dolní limit dotace na jednu akci přitom činí 200 tisíc korun. Bližší informace získáte na internetových stránkách ministerstva.

Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – Program Živel – má ve svém portfoliu i Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Žádosti jsou přijímány kontinuálně a v programu je alokováno 10 milionů Kč.

Žádat o úvěr může právnické osoba – vlastník nemovitosti (kraj, obec), nebo fyzická osoba – vlastník nemovitosti. Úvěr je určen na opravu, výstavbu nebo pořízení nového obydlí (koupě, dražba). Výše úvěru v případě oprav činí až 90 % skutečných nákladů, v případě výstavby až 80 % skutečných nákladů.

Podrobní informace o programu naleznete zde.

Zdroj: Krajské listy Karlovarský kraj – redakčně upraveno; SFRB

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.