Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

Stejně jako každý rok v zimě, i letos je nutné zabezpečit vodoměr či vodovodní přípojky, aby je neponičil mráz.

Ochrana instalací mimo objekt:

  • řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně hluboko uloženy v zemi,
  • nachází- li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem,
  • v žádném případě se nesmějí používat materiály podléhající hnilobě.

Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru.
Vodovodní přípojka musí být uložena v nezámrzné hloubce, tj. minimální krytí 80 centimetrů, u zpevněných ploch nebo chodníků se doporučuje krytí až 120 centimetrů. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít případně i nenasákavou izolaci. 

Ochrana instalací v objektu:

  • zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno,
  • pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou,
  • zaizolovat potrubí vhodným izolačním materiálem.

Případná výměna zamrzlého vodoměru stojí vlastníka vodovodní přípojky až dva tisíce korun.
První pomoc pro zamrzlý vodoměr je pomalé a opatrné rozehřívání. U zamrzlé vodovodní přípojky již taková pomoc není možná a je často nutné počkat do rozmrznutí nebo objednat novou vodovodní přípojku.

Zdroj: TZB

 

 

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.