Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

Stejně jako každý rok v zimě, i letos je nutné zabezpečit vodoměr či vodovodní přípojky, aby je neponičil mráz.

Ochrana instalací mimo objekt:

  • řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně hluboko uloženy v zemi,
  • nachází- li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem,
  • v žádném případě se nesmějí používat materiály podléhající hnilobě.

Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru.
Vodovodní přípojka musí být uložena v nezámrzné hloubce, tj. minimální krytí 80 centimetrů, u zpevněných ploch nebo chodníků se doporučuje krytí až 120 centimetrů. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít případně i nenasákavou izolaci. 

Ochrana instalací v objektu:

  • zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno,
  • pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou,
  • zaizolovat potrubí vhodným izolačním materiálem.

Případná výměna zamrzlého vodoměru stojí vlastníka vodovodní přípojky až dva tisíce korun.
První pomoc pro zamrzlý vodoměr je pomalé a opatrné rozehřívání. U zamrzlé vodovodní přípojky již taková pomoc není možná a je často nutné počkat do rozmrznutí nebo objednat novou vodovodní přípojku.

Zdroj: TZB

 

 

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.