Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

Stejně jako každý rok v zimě, i letos je nutné zabezpečit vodoměr či vodovodní přípojky, aby je neponičil mráz.

Ochrana instalací mimo objekt:

  • řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně hluboko uloženy v zemi,
  • nachází- li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem,
  • v žádném případě se nesmějí používat materiály podléhající hnilobě.

Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru.
Vodovodní přípojka musí být uložena v nezámrzné hloubce, tj. minimální krytí 80 centimetrů, u zpevněných ploch nebo chodníků se doporučuje krytí až 120 centimetrů. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít případně i nenasákavou izolaci. 

Ochrana instalací v objektu:

  • zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno,
  • pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou,
  • zaizolovat potrubí vhodným izolačním materiálem.

Případná výměna zamrzlého vodoměru stojí vlastníka vodovodní přípojky až dva tisíce korun.
První pomoc pro zamrzlý vodoměr je pomalé a opatrné rozehřívání. U zamrzlé vodovodní přípojky již taková pomoc není možná a je často nutné počkat do rozmrznutí nebo objednat novou vodovodní přípojku.

Zdroj: TZB

 

 

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.