Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

Stejně jako každý rok v zimě, i letos je nutné zabezpečit vodoměr či vodovodní přípojky, aby je neponičil mráz.

Ochrana instalací mimo objekt:

  • řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně hluboko uloženy v zemi,
  • nachází- li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem,
  • v žádném případě se nesmějí používat materiály podléhající hnilobě.

Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru.
Vodovodní přípojka musí být uložena v nezámrzné hloubce, tj. minimální krytí 80 centimetrů, u zpevněných ploch nebo chodníků se doporučuje krytí až 120 centimetrů. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít případně i nenasákavou izolaci. 

Ochrana instalací v objektu:

  • zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno,
  • pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou,
  • zaizolovat potrubí vhodným izolačním materiálem.

Případná výměna zamrzlého vodoměru stojí vlastníka vodovodní přípojky až dva tisíce korun.
První pomoc pro zamrzlý vodoměr je pomalé a opatrné rozehřívání. U zamrzlé vodovodní přípojky již taková pomoc není možná a je často nutné počkat do rozmrznutí nebo objednat novou vodovodní přípojku.

Zdroj: TZB

 

 

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.