Finančně dostupné bydlení

Současný vývoj realitního trhu není „uživatelsky“ příznivý. Náklady, které za bydlení musíme vynakládat, jsou enormně vysoké.

Česká republika se již z hlediska životních nákladů přibližuje západoevroským zemím.Růst výše příjmu tomu ale plně neodpovídá. Ve městech s dobrou nabídkou pracovních príležitostí prudce rostou prodejní i nájemní ceny bytů a naopak chybí nabídka finančně dostupného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Jaká jsou možná řešení?

Zajímavé informace shromáždila najdete zde.

Zdroj: Diakonie České církve evangelické

Další zprávy

17.01.2019
Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.

Z ustanovení § 152 odst. (2) stavebního zákona ("SZ") vyplývá, že stavebník je povinen pro účely...

16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.