Finančně dostupné bydlení

Současný vývoj realitního trhu není „uživatelsky“ příznivý. Náklady, které za bydlení musíme vynakládat, jsou enormně vysoké.

Česká republika se již z hlediska životních nákladů přibližuje západoevroským zemím.Růst výše příjmu tomu ale plně neodpovídá. Ve městech s dobrou nabídkou pracovních príležitostí prudce rostou prodejní i nájemní ceny bytů a naopak chybí nabídka finančně dostupného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Jaká jsou možná řešení?

Zajímavé informace shromáždila najdete zde.

Zdroj: Diakonie České církve evangelické

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.