Finančně dostupné bydlení

Současný vývoj realitního trhu není „uživatelsky“ příznivý. Náklady, které za bydlení musíme vynakládat, jsou enormně vysoké.

Česká republika se již z hlediska životních nákladů přibližuje západoevroským zemím.Růst výše příjmu tomu ale plně neodpovídá. Ve městech s dobrou nabídkou pracovních príležitostí prudce rostou prodejní i nájemní ceny bytů a naopak chybí nabídka finančně dostupného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Jaká jsou možná řešení?

Zajímavé informace shromáždila najdete zde.

Zdroj: Diakonie České církve evangelické

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.