Většinová společnost se neumí vžít do potřeb seniorů

Lucie Vidovićová se s kolegy z Ústavu populačních studií FSS Masarykovy univerzity léta zabývá plíživým vylučováním seniorů ze společnosti.

Když dělali před lety výzkum, kde starší lidé říkali, co jim nejvíc chybí ve městech, dostávali odpovědi jako zeleň, veřejné toalety nebo dostupnost služeb. Když teď stejný výzkum uskutečnili na venkově, výsledky vypadají překvapivě obdobně. Ukazuje se, že také v tomto případě platí, že většinová společnost se do potřeb seniorů pořád ještě neumí vžívat.

„Obecně se má za to, že vesnice jsou obklopené zelení a problém s její absencí tak v tomto případě odpadá. Pravdou ale je, že dnešní vesnice jsou obklopené spíš řepkou než zelení vyzývající k procházkám,“ dává příklad Vidovićová.

Obdobně panuje složitější situace u různých sociálních zařízení pro seniory. V uplynulých letech jich po celé republice vyrostla řada, neznamená to ale, že naplňují všechny potřeby seniorů. „Pořád máme tendenci dívat se na starší občany jako na jednolitou masu lidí bez finančních prostředků, kteří už nic nechtějí. Oni si ale například pořád chtějí dojít ke kadeřníkovi, jak na to byli vždycky zvyklí. Na to se ale příliš nemyslí,“ podotýká socioložka.

Z terénní práce a různých rozhovorů a dotazníků, které provádí, plyne charakteristika nejstarší generace Čechů daleko barvitější. V důchodu jsou dnes totiž i lidé, kteří byli zvyklí revoltovat za „květinové“ revoluce a raději než dechovku si poslechnou AC/DC nebo Beatles.

„Není ani pravda, že by mysleli jen na sebe. Ve výzkumech často říkají, že by se jim líbilo, aby bylo v jejich blízkosti víc hřišť nebo parků pro děti, aby se jejich okolí nevylidňovalo. Je znát velká mezigenerační soudržnost.“

Odborníci obecně upozorňují, že Češi a Češky se na stáří chystají jen málo, takže když nastanou problémy, musí je řešit za pochodu. Nejsou připravení jako jednotlivci ani jako společnost. Také proto je Vidovićová členkou skupiny evropských expertů, kteří se zaměřují na snižování sociálního vyloučení seniorů. Obrací se hlavně na samosprávy – města a obce a jejich úředníky. Snaží se jim pomáhat vytipovávat konkrétní problémy a nabízet spolupráci při hledání řešení.

V ideálním případě by to mělo dopadat jako například ve Zlíně. Provozovatel místní městské hromadné dopravy si zjistil, že velkou část jeho pasažérů tvoří senioři, a s ohledem na některá omezení stárnoucího organizmu ve spolupráci s občanskými iniciativami připravili školení pro své řidiče. Ti se můžou zdokonalovat v opatrné jízdě, a cestující si tak v trolejbusech a autobusech připadají bezpečněji.

Velké změny se udály i v Pardubicích, které dopadly ve starším výzkumu mezi seniory nejhůře mezi krajskými městy co do měření přívětivosti ke starším lidem. Město na to ale reagovalo a udělalo například úpravy centra.

Zdroj: online.muni.cz

 

 

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...