Jak zabudovat okna

Vlastnosti a trvanlivost oken a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování přímo ovlivněny, je tedy potřeba všem s tím spojeným pracím věnovat náležitou pozornost.

Pro zabudování oken platí v České republice technická normalizační informace TNI 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudován (o TNI podrobně zde). Respektováním této normy se předejde znehodnocení okna jako výrobku z hlediska tepelné a zvukové izolace, poruchám v místě připojovací spáry (místo napojení výrobku na stěnu) - trhliny, zatékání, kondenzace. Pouhé vyplnění spáry PUR pěnou a zednické začištění je hrubou chybou.

Okno musí spočívat na dostatečném počtu nosných podložek, které ale nesmí bránit utěsnění spáry. K obvodové konstrukci musí být kotveno dostatečným počtem kotev umožňujících dilataci okna ve vodorovném i svislém směru. Maximální rozteč kotev u dřevěných a hliníkových oken by měla být 800 mm, u plastových oken 700 mm.

Připojovací spára musí být po celém obvodu okna na interiérové straně spojitě parotěsně uzavřena, nejčastěji se používají speciální parotěsné fólie. Na exteriérové straně musí být připojovací spára účinně chráněna proti zatékání, nejčastěji opět speciální fólií. Ta musí umožňovat difuzi vodní páry z interiéru do exteriéru.
Vnitřní prostor připojovací spáry a oblast pod parapetním plechem musí být vyplněny účinnou tepelnou izolací. Připojovací spára se nejčastěji vyplňuje vhodnou PUR pěnou.

Zdroj: TZB info

Další zprávy

14.12.2018
V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč.

Výhody programu:

  • platí pro celé území ČR,
  • možnost kombinace dotace s úvěrem,
  • příznivá úroková sazba...
13.12.2018 Skoro dva a půl tisíce jihomoravských seniorů čeká na umístění do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem.
12.12.2018 Seriál tohoto měsíce sleduje krok za krokem programy, které spravuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a jejichž cílem je podporovat kvalitní bydlení v Česku.
11.12.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení.
07.12.2018 Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít.