Březnový seriál. Energie a média v bytovém domě

S provozem bytového domu souvisí i zajištění dodávek energií a médií jako plnění souvisejících s užíváním bytových a nebytových jednotek.

Mezi ně patří: teplo k vytápění, teplá voda, studená voda, elektrická energie, plyn pro domácnost – vaření.

Z pohledu jejich spotřeby lze energie a média pro bytový dům členit podle toho, zda se spotřebovávají ve společných částech domu (vždy elektrická energie pro osvětlení společných částí či provoz výtahu) nebo v jednotlivých jednotkách (teplo k vytápění, teplá a studená voda, elektrická energie nebo plyn pro domácnost). Jiné kritérium může být podle toho, kdo službu sjednává:

  1. Vlastník bytového domu nebo společenství vlastníků jednotek pro:

1.1.Teplo k vytápění.

1.2.Teplou vodu.

1.3.Studenou vodu.

1.4.Elektrickou energii spotřebovávanou ve společných částech domu (zejména osvětlení či provoz výtahu).

1.5.Plyn spotřebovávaný pro výrobu tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé vody.

  1. Vlastník nebo nájemce bytové či nebytové jednotky, nájemce bytu či nebytového prostoru pro:

2.1. Elektrickou energii spotřebovávanou v domácnosti.

2.2. Plyn spotřebovávaný v domácnosti.

Náklady na všechny uvedené položky tvoří zpravidla většinu nákladů bydlení pro vlastníka či nájemce bytové či nebytové jednotky, počítáme-li do nich i takové náklady, jako jsou zajištění internetu či pojištění domácnosti. Proto je jejich spotřebě, měření, optimalizaci i rozdělení nákladů věnována zasloužená pozornost z pohledu osob odpovědných za správu bytového domu.

Jak správně nastavovat zdroje:

Správnému nastavení zdrojů by mělo předcházet zhodnocení stavebně-technického stavu objektu z hlediska snížení energetické náročnosti budovy, aktuálního stavu technologií a rozvodů energií a médií, a to včetně jejich průběžného sledování.

Optimalizace nákladů na energie a média vyžaduje dobrou znalost jejich spotřeb, tedy analýzu výstupů měření, ať již jde o společné části domu, nebo chování jednotlivých domácností. To může umožnit zásahy v průběhu rozúčtovacího období (např. při zjištění rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem náměrů na měřených výstupech u spotřeby vody), ale také dobře nastavit smluvní podmínky s dodavateli služeb (to platí např. v případě centrálního zásobování teplem).

Právě jednání s dodavateli bývá jedním z rozhodujících faktorů konečných nákladů na energie a média. V případě tepelné energie jde o správné nastavení podmínek odběru u jejího dodavatele, které lze ze strany bytového domu významně ovlivnit, nebo o řádnou péči o zdroj tepelné energie, je-li tento ve vlastnictví bytového domu. Právě úvaze o změně zdroje tepla k vytápění či ohřevu teplé vody by měla předcházet důkladná analýza aktuálního stavu domu (především stavu obvodových konstrukcí a střechy a jejich tepelné izolace, otvorových výplní – oken a vstupních portálů, otopné soustavě a stavu rozvodů a otopných těles v bytovém domě). Realizací stavebně-technických opatření může bytový dům ve svém důsledku snížit nároky na dodávku tepelné energie, a tedy i nároky na velikost jeho zdroje.

Voda, elektrická energie a plyn

V případě dodávky vody je třeba věnovat pozornost především průběžnému sledování spotřeb a řešení případných významnějších odchylek mezi dodaným množstvím studené vody a spotřebou naměřenou v bytových a nebytových jednotkách či společných prostorách. Zvýšené náklady na studenou vodu mohou zejména v domácnostech výrazně ovlivnit špatný stav vodovodních baterií (protékající kohoutky) nebo protékající toaleta. V těchto případech se vyplatí průběžná kontrola uvedených zařízení.

V případě elektrické energie a plynu lze výsledné náklady ovlivnit z hlediska sjednání jejich dodávek snadněji. Platí, že jejich dodávku lze zpravidla sjednat hned u několika desítek vzájemně si konkurujících dodavatelů. Přitom je však třeba dbát i určité opatrnosti, zejména proto, aby účtované konečné náklady skutečně odpovídaly sjednaným podmínkám, respektive aby se dokázal zákazník přesně orientovat v tom, jak se bude tvořit konečná cena za dodané služby.

Zejména u elektrické energie přitom platí, že její spotřebu lze významně ovlivnit i volbou zvolených technologií či zařízení ve společných částech bytového domu, ať již jde např. o volbu výtahu či způsobu osvětlení společných vnitřních prostor. Totéž samozřejmě platí i u domácnosti, kde logicky velmi záleží nejen na počtu elektrických spotřebičů, nýbrž i na množství jimi spotřebovávané energie.

V poslední době se množí i technologie, které umožňují bytovým domům, aby si část své spotřeby energií (zejména na výrobu tepla k vytápění či ohřevu teplé vody) kryly z vlastních zdrojů. Tomu však bude věnována zvláštní kapitola březnového tématu.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Další zprávy

25.09.2018 Česká národní banka od října opět zpřísňuje doporučená pravidla pro získání hypotéky. Po změně z roku 2016, která regulovala možnost získání takzvaných stoprocentních hypoték, se nyní začnou uplatňovat limity pro poměrové ukazatele příjmů a zadlužení. Nově se nastavuje limit pro celkové zadlužení, ve výši devítinásobku čistého ročního příjmu, a dále limit pro maximální objem splátek. Součet splátek všech závazků tedy nebude moci překročit 45 % čistých příjmů. Novými pravidly reaguje Česká...
24.09.2018 Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová vyjednala navýšení rozpočtu ministerstva, které poslouží především našim obcím. Částka 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací v příštím roce směřovat na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů. O dotace budou totiž moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po...
21.09.2018 Při koupi družstevního bytu se de facto nejedná o pořízení nemovitosti jako takové, nýbrž o nákup členských práv. Není tedy možné jej – v případě, že nemáte v danou chvíli dostatek finančních prostředků – platit tzv. americkou hypotékou, v rámci níž si můžete půjčit peníze prakticky na cokoliv, nejen na pořízení nemovitosti, ale například i na nové auto. Podmínkou ovšem je, aby měl žadatel ve vlastnictví nemovitost na území České republiky. I v případě pořízení družstevního bytu je ale možné...
20.09.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), 18. září&nbsp; ukončilo příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun. <i>„Potvrdilo se nám, že je velice důležité financovat sociální bydlení, protože je o tento typ projektů především mezi obcemi veliký zájem. Proces...
19.09.2018 Jednou z&nbsp;možností, které Program pro mladé nabízí, je financování pořízení nemovitosti koupí. V&nbsp;úvahu tedy přichází koupě domu nebo bytu. Podíváme se na obě varianty trochu podrobněji a vysvětlíme si, jak na věc. <b>Podlahová plocha</b> Ať kupujete byt, nebo dům, v&nbsp;obou případech si musíte vybrat takovou nemovitost, která splňuje podmínku pro maximální velikost podlahové plochy. Ta je u domu 140 m<sup>2</sup>, u bytu 75 m<sup>2</sup>. Jak se počítá podlahová plocha a co do ní...