Dubnový seriál. Modernizace koupelen a kuchyní v bytech

Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat.

Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek. 

U kuchyní je potřeba počítat s tím, že při přípravě jídel dochází k vývoji vodní páry v množství dosahujícím hodnot, které převyšuji 500 g/hod. Neprovedený průzkum, nedostatečné posouzení obvodového pláště budovy i chybný návrh mohou mít za následek rozvoj vlhkostních poruch v bytě, včetně výskytu kolonie plísní. S plísněmi se setkáváme v místech tepelných mostů (např. u nadokenních překladů, u ostění oken, v nároží budov) a všude tam, kde snížená či chybějící tepelná izolace způsobuje pokles vnitřní povrchové teploty konstrukce pod hodnotu teploty rosného bodu vzduchu uvnitř místnosti, a na povrchu konstrukce tím dochází ke kondenzaci vodních par. Při stavebních úpravách v bytech bychom proto měli zajistit i vhodné větrání.

Rozdělení kuchyní podle funkce

Doporučené nejmenší plochy kuchyní:

a) Pracovní kuchyně: samostatná místnost určená pouze k vaření, pečení a přípravě jídel, včetně doprovodných funkcí. Nejmenší plocha kuchyně je v závislosti na velikosti bytu 5–8 m2 (8–10 m2 u bytů s více než 4 obytnými místnostmi).

b) Kuchyně se stolováním: pracovní kuchyně rozšířená o prostor nutný pro příležitostné stolování části členů domácnosti. Nejmenší plocha kuchyně je v závislosti na velikosti bytu 6–14 m2 (15–17 m2 u bytů s více než 4 obytnými místnostmi).

c) Obytná kuchyně nahrazující obývací pokoj: rozšířená o prostor potřebný pro plnění některých dalších funkcí. Nejmenší plocha kuchyně je 16–22 m2 (18–24 m2 u bytů s více než 4 obytnými místnostmi).

d) Obytná kuchyně s 1 lůžkem nahrazující obývací pokoj: nejmenší plocha kuchyně je 16–24 m2 (u bytů s jednou obytnou místností).

Obecné zásady pro navrhování kuchyní dále uvádějí, že před kuchyňskou linkou musí být volný prostor, který se u jednořadového uspořádání kuchyňského zařízení navrhuje v min. šířce 1,10 m, a při dvouřadém uspořádání kuchyně nejméně 1,00 m.

Světlá výška v kuchyni se navrhuje nejméně 2,60 m a bývá totožná s výškou ostatních obytných a pobytových místností. Místnosti v podkroví se zkosenými stropy musí mít min. světlou výšku 2,30 m, přičemž v místnostech se zkosenými stropy musí být výška 2,30 m nejméně nad polovinou podlahové plochy. V rodinném domě musí být světlá výška obytných místností (vyjma podkroví) min. 2,50 m.

Koupelny a prostory pro osobní hygienu

V každém bytě musí být alespoň jedna záchodová mísa a jedna koupelna. Prostory pro osobní hygienu musí umožňovat bezpečné používání instalovaných zařizovacích předmětů, které slouží k mytí, koupání, sprchování a uspokojování ostatních potřeb osobní hygieny všech členů domácnosti. Minimální půdorysné rozměry záchodu a koupelny jsou uvedeny v normě ČSN 73 4301 Obytné budovy.

Při provádění stavebních úprav a při osazování zařizovacích předmětů v koupelně by měly být dodrženy normové požadavky, a to včetně dodržení odstupových vzdáleností mezi zařizovacími předměty, nově vytyčenými příčkami a mezi jednotlivými zařizovacími předměty navzájem. Na WC jde o správné umístění záchodové mísy a umývátka, aby nedocházelo ke kolizi s dveřním křídlem při otevírání dveří do místnosti, a byl zajištěn bezpečný přístup k záchodové míse. Dodržování tohoto požadavku je zvláště důležité u modernizace bytových jader panelových domů, v nichž byla v minulosti instalována sektorová bytová jádra minimálních rozměrů. Světlá výška prostoru pro osobní hygienu nebo prostor pro umístění záchodové mísy má být shodná se světlou výškou obytných místností v témže podlaží, nejméně však 2,30 m.

Zdroj: ČKAIT

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.