Kdo si v Chebu opraví byt, může platit nižší nájem

Radnice v Chebu se rozhodla řešit situaci s obecními byty, které jsou ve špatném stavu, a nelze je proto pronajmout. Rozhodla se je nabízet zájemcům, kteří je na vlastní náklady opraví a za to budou dočasně platit snížený nájem. Město samo na jejich opravu peníze nemá.

Město Cheb nabízí byty, které si nájemníci mohou sami opravit a snížit si tím nájem. "Aktuálně jde o 16 bytů, které jsou prázdné a těžko pronajímatelné a které by město muselo opravit ze svých peněz," popsal nabídku starosta Pavel Vanoušek). Oprava těchto bytů vyjde podle odhadů na 150 až 400 tisíc korun.

Chebu patří celkem 1261 bytů. Z toho jich je nyní 91 volných, což je asi sedm procent. "Důvodem, proč jsou volné, je většinou jejich technický stav, který neumožňuje pronájem a město není schopno je opravit nejednou," uvedl Vanoušek. Z nevyužitých bytů přitom městu zbytečně utíkají příjmy z nájmu.

Nájemné bude dočasně poloviční

V bytech se běžné nájemné pohybuje od 1383 korun za byty velikosti 1+0 až po 4500 korun u čtyřpokojových bytů. U velkých bytů nad 100 metrů čtverečních zavedlo město nedávno 4500 korun nájemného jako strop. Pokud si byt nájemce pronajme s tím, že nutné opravy ze svého provede, nájemné se mu po dobu rekonstrukce a započítání nákladů sníží na polovinu.

Město má zpracované položkové rozpočty na rekonstrukce nabízených bytů. Nejčastěji se v nich musí vyměnit podlahy, rekonstruovat koupelny a rozvody vody, vyměnit topení nebo elektroinstalaci či kuchyňskou linku.

Zdroj: ČTK

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...