Poslední vlna kotlíkových dotací, opět s alokací 3 mld. korun, bude pro kraje spuštěna na začátku 2019

Ministerstvo životního prostředí investuje do zlepšení kvality ovzduší vysoké finanční částky jak z národních zdrojů, tak z evropských fondů, stejně jako průběžně reaguje na aktuální potřeby změnami zákonů.

V posledních několika letech nabývají účinnosti některé legislativní změny, jako například zavedení pravidelných revizí technického stavu a provozu kotlů v domácnostech, zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy od roku 2014 a 4. emisní třídy od roku 2018, změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejímž cílem bylo zjednodušit proces a zrychlit tak např. výstavbu obchvatů v obcích, od letoška pak platí přísnější emisní limity pro všechny menší teplárny a elektrárny na tuhá paliva.

Pravomoci obcí v ochraně ovzduší

Obce mohou od září letošního roku díky novele zákona o ochraně ovzduší zakázat na svém území vytápění tuhými palivy v kotlích 1. a 2. emisní třídy, tedy ještě dříve než dojde k plošnému zákazu provozu těchto kotlů v září roku 2022. 
Od loňského roku mají také obce možnost kontrolovat přímo v domácnostech, zda jsou při vytápění tuhými palivy dodržovány podmínky zákona o ochraně ovzduší, např. zda uhlí splňuje požadovanou kvalitu, zda byla provedena povinná revize kotle, nebo zda nejsou v domácnostech spalovány zakázané materiály, jejichž spalováním dochází k vysokým únikům znečišťujících látek do ovzduší. V letošní topné sezóně došlo k 330 kontrolám, z nichž zhruba ve čtvrtině případů bylo prokázáno porušení zákona.

Poslední vlna, opět s alokací 3 mld. korun, kotlíkových dotací bude pro kraje spuštěna na začátku příštího roku. Dotace na výměnu zdroje může domácnost dnes dosáhnout až 127,5 tisíce korun.

Redakčně kráceno, více informací zde

Zdroj: TZB info

Další zprávy

15.11.2018
Druhým dílem pokračuje v informacích o zateplování, tématu, které je v současnosti víc než aktuální.

6) V zateplených domech není čerstvý vzduch

Nepřesným lidovým výrazem, že dům „dýchá“, většinou...

14.11.2018 Správný výběr izolace a realizace zateplení je podmínkou pro dosažení kýžených energetických úspor.
13.11.2018 Webové stránky představují komplexní informace o problematice sociálního bydlení a projektu Podpora sociálního bydlení, jenž je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
12.11.2018 Každý obchod představuje určitá rizika, koupě nemovitosti není výjimkou. Jak je eliminovat?
09.11.2018 Ministerstvo životního prostředí investuje do zlepšení kvality ovzduší vysoké finanční částky jak z národních zdrojů, tak z evropských fondů, stejně jako průběžně reaguje na aktuální potřeby změnami zákonů.