Jak šetřit energií

Nová „kuchařka“ Národního centra energetických úspor městům a obcím poradí.

Česko je pozadu s energetickými úsporami. Pro vedení měst a obcí těžko uchopitelná agenda. Pomůže nová „kuchařka“ od Národního centra energetických úspor. Rady ocení i veřejnost.

Česká republika se zavázala snížit do roku 2020 konečnou spotřebu energie o 51,1 petajoulů, což zhruba odpovídá množství energie potřebné na vytápění celé Prahy po dobu dvou let. Tento cíl však plníme pomalu, což může vyústit i v sankce Evropské komise. Ještě ambicióznější závazky nás čekají v období do roku 2030. EU chce do roku 2030 snížit spotřebu energií o 32,5 procenta. Jedním z hlavních důvodů pomalého postupu plnění cílů ČR je zahlcení představitelů samospráv nejrůznější agendou uloženou státem či malá orientace v tématu a s tím spojené nedostatečné čerpání dotačních titulů určených na energeticky úsporná opatření.

„Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebuje v budovách. Stát, kraje i obce mají ve svém majetku tisíce budov, které by bylo možné za podpory dotací energeticky vylepšit. Při správném nasazení a užívání moderních technologií by bylo možné neefektivní nakládání s energií snížit o více než polovinu,“ uvedla ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková.

 

Dodala, že Národní centrum energetických úspor proto zpracovalo jasnou a přehlednou publikaci s názvem Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně? Je určena pro zástupce měst, obcí i krajů, kteří chtějí vědět více o energetických úsporách. Kuchařka informuje, jak se orientovat v dotačních titulech, jak žádat o dotační tituly i jaké jsou konkrétní přínosy energeticky úsporných opatření u realizovaných projektů. Praktické informace v příručce najde i veřejnost.

Moravskoslezský kraj je do budoucna ohrožen nedostatkem elektřiny i zemního plynu. Je proto nutné energií šetřit, a zároveň investovat do navýšení kapacity energetické infrastruktury. „Vedení Moravskoslezského kraje proto podporuje zavádění a využívání nových inovativních technologií, podporuje principy cirkulární ekonomiky, která počítá s využitím vodíku. Vloni jsme například podepsali s představiteli města Ostravy memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie a rozhodli se podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě. Od spolupráce na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibujeme nejen zlepšení životního prostředí, ale také vznik nového průmyslového odvětví. I tak se připravujeme na ‚dobu bezuhelnou‘ a transformaci energetiky kraje,“ řekl hejtman moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Zdůraznil, že vedle posilování přenosové soustavy a diverzifikace zdrojů energie je důležité zároveň snižovat spotřebu energií. „Pro municipality má snižování energetické spotřeby i nezanedbatelný přínos ekonomický. Vydaná publikace může být dobrým rádcem pro starosty měst a obcí v základní orientaci v problematice. Proto ji zveřejňujeme i na webových stránkách kraje,“ dodal hejtman Ivo Vondrák s tím, že Moravskoslezský kraj má zřízenu příspěvkovou organizaci Moravskoslezské energetické centrum, která zajišťuje odborné poradenství v oblasti energetikyenergetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu„A samozřejmě také šetříme. Nejlepší referencí je zavedení a uplatňování energetického managementu ve stovkách krajských budov, což přináší každoročně krajskému rozpočtu milionové úspory,“ upozornil hejtman Ivo Vondrák.

„Kuchařka“ se neomezuje jen na úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá mezi sebou propojit znalosti a dovednosti jednotlivých oborů  a pohledů, které se energetického managementu týkají. „Energetik nesmí být odkázaný na znalost jen jednoho typu řešení a zaklínat se postojem - tak se to dělávalo vždycky, se kterým se jistě mnozí z nás setkali. Musí mít komplexní, přehled, nesmí ustrnout u zastaralých technologií a postupů,“ dodává Marie Zezůlková.

Co se z „kuchařky“ Národního centra energetických úspor dozvíte:

  • jak spolupracovat s poradenskou firmou v oblasti energetického managementu,
  • jak nastavit procesy a činnosti na úřadě v oblasti energetického managementu,
  • jaká jsou základní energetická opatření,
  • jaké jsou zásady pro nákup nových zařízení s nízkou spotřebou energie,
  • co je to metoda EPC,
  • jak využívat energie ze zdrojů odpadního tepla, fotovoltaiky, tepelných čerpadel,
  • jaké jsou metody automatické regulace otopných systémů,
  • kde vzít dotace na realizaci energetických opatření.

Příručku pro starosty k energetickým opatřením lze stáhnout ve formátu pdf.

Zdroj: web Moravskoslezského kraje

Další zprávy

14.06.2019
Obce, svazek obcí, městská část nebo městský obvod jsou potenciálními žadateli o podporu z programu Výstavba pro obce.

O tom, na co lze využít dotaci, na co úvěr a jak o obě podpory žádat, jsme psali <link...

13.06.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace v rámci programu Podpora revitalizace území na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách celkově 95,3 milionů korun.
12.06.2019 V rámci EU patří Česká republika k zemím s nejnižším podílem nájemního bydlení. Podle údajů Eurostatu u nás dominuje vlastnické bydlení s podílem 78 %, takže na nájemní bydlení připadá pouhých 22 %.
11.06.2019 Program Výstavby pro obce má alokované peníze pro výstavbu sociálních a smíšených domů a sociálních bytů.
10.06.2019 Až polovina našich bytů ve městech se přehřívá.