Plzeň aktualizovala koncepci sociálního a dostupného bydlení

Zastupitelé města Plzně schválili novou Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2019–2022.

Dokument o 86 stranách nahrazuje Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2016–2020, jež přinesla výrazný posun v oblasti bydlení a sociální práce na území Plzně. Součástí schválené koncepce je i Akční plán na roky 2019–2020, který vychází ze strategické části schváleného dokumentu. Město počítá s navyšováním kapacity bytů pro vybrané cílové skupiny občanů, navrhuje nový systém získání obecního bytu, obsahuje konkrétní projekty výstavby a další.

„Cílem koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky města směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové skupiny obyvatel navrhnout prostřednictvím jednotlivých opatření do roku 2022 možné způsoby řešení bytové situace, přičemž počítáme s navýšením kapacity jednotlivých forem bydlení minimálně o 150 bytů,“ přiblížil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Nově je v koncepci navržen systém získání obecního bytu, kdy prakticky všechny volné byty budou zveřejňovány na realitním portálu města Plzně a žadatelé si budou moci podat přihlášku na konkrétní byt. Jedinou podmínkou bude předchozí registrace žadatele prostřednictvím on-line formuláře. „Na realitním portálu budou pravidelně zveřejňovány upravené volné byty pro jednotlivé cílové skupiny. Od této změny očekáváme zlepšení transparentnosti celého systému a zrychlení možnosti získání bytu od podání dřívější žádosti do jejího vyřešení. Každý ze zájemců si bude moci podat přihlášku na byt, kde chce bydlet. Tento systém bude vyžadovat aktivitu ze strany žadatelů,“ doplnil David Šlouf. K tomu má dopomoci také nově zřízené kontaktní místo pro bydlení, kde pracovníci oddělení nájmů a sociální pracovníci budou na jednom místě. „Úkolem sociálních pracovníků bude poskytovat podporu osobám s nižší počítačovou gramotností a poskytovat podporu v oblasti bydlení nejvíce zranitelným osobám na trhu s bydlením. Zároveň město Plzeň hodlá pokračovat v projektu sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. Cílem této podpory je udržení si bydlení, podpora zlepšování zdravotního stavu a životní spokojenosti a podpora sociální integrace,“ uvedl Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru magistrátu.

Více informací zde

Zdroj: web města Plzeň

Další zprávy

17.07.2019
Jednou z podmínek tohoto programu je doložení potvrzení z vodoprávního úřadu, že nemovitost, kterou chceme modernizovat, či pozemek, kde plánujeme výstavbu domu, neleží v záplavovém území.

Pokud se nemovitost či stavební pozemek v záplavovém území nachází, požaduje Státní fond rozvoje...

15.07.2019 Brňané, kteří se ocitli v krizové životní situaci, najdou přechodné bydlení ve zrekonstruovaném domě na Francouzské.
12.07.2019 O úvěr žádají osoby do 36 let, což prakticky znamená, že žádost musí být na SFRB doručena den před tím, než se budou slavit narozeniny.
09.07.2019 Již za půl roku začne platit evropská směrnice o energetické náročnosti budov. Změny se dotýkají nejen zpřísnění požadavků součinitele prostupů tepla obálky domu, ale i využití obnovitelných zdrojů energie.
04.07.2019 Do našich měst a obcí půjde od Ministerstva pro místní rozvoj více než 20 milionů korun na opravy mostů, silnic a lávek, které poničily živelní pohromy.