Plzeň aktualizovala koncepci sociálního a dostupného bydlení

Zastupitelé města Plzně schválili novou Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2019–2022.

Dokument o 86 stranách nahrazuje Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2016–2020, jež přinesla výrazný posun v oblasti bydlení a sociální práce na území Plzně. Součástí schválené koncepce je i Akční plán na roky 2019–2020, který vychází ze strategické části schváleného dokumentu. Město počítá s navyšováním kapacity bytů pro vybrané cílové skupiny občanů, navrhuje nový systém získání obecního bytu, obsahuje konkrétní projekty výstavby a další.

„Cílem koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky města směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové skupiny obyvatel navrhnout prostřednictvím jednotlivých opatření do roku 2022 možné způsoby řešení bytové situace, přičemž počítáme s navýšením kapacity jednotlivých forem bydlení minimálně o 150 bytů,“ přiblížil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Nově je v koncepci navržen systém získání obecního bytu, kdy prakticky všechny volné byty budou zveřejňovány na realitním portálu města Plzně a žadatelé si budou moci podat přihlášku na konkrétní byt. Jedinou podmínkou bude předchozí registrace žadatele prostřednictvím on-line formuláře. „Na realitním portálu budou pravidelně zveřejňovány upravené volné byty pro jednotlivé cílové skupiny. Od této změny očekáváme zlepšení transparentnosti celého systému a zrychlení možnosti získání bytu od podání dřívější žádosti do jejího vyřešení. Každý ze zájemců si bude moci podat přihlášku na byt, kde chce bydlet. Tento systém bude vyžadovat aktivitu ze strany žadatelů,“ doplnil David Šlouf. K tomu má dopomoci také nově zřízené kontaktní místo pro bydlení, kde pracovníci oddělení nájmů a sociální pracovníci budou na jednom místě. „Úkolem sociálních pracovníků bude poskytovat podporu osobám s nižší počítačovou gramotností a poskytovat podporu v oblasti bydlení nejvíce zranitelným osobám na trhu s bydlením. Zároveň město Plzeň hodlá pokračovat v projektu sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. Cílem této podpory je udržení si bydlení, podpora zlepšování zdravotního stavu a životní spokojenosti a podpora sociální integrace,“ uvedl Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru magistrátu.

Více informací zde

Zdroj: web města Plzeň

Další zprávy

23.04.2019
Rozúčtování nákladů na teplou vodu se řídí několika zákony a vyhláškami.

Právní úprava rozúčtování nákladů na teplou vodu se bude řídit zákonem č. <link...

18.04.2019 Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou stále získat dotace na zateplování bytových domů. IROP (Integrovaný regionální operační program), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
17.04.2019 Spotřeby energií, jejich rozúčtování a vyúčtování, to je každoročně ostře sledovaný jarní příběh. Co všechno by nám nemělo uniknout?
15.04.2019 Zastupitelé města Plzně schválili novou Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2019–2022.
12.04.2019 Pro řízení spotřeb energií a médií v bytových domech je prvotním předpokladem jejich průběžné měření a vyhodnocování.