Seriál. Program Regenerace sídlišť – základní otázky

Koncem dubna vyhlásil Státní fond rozvoje bydlení výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo o dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro rok 2019.

Program se řídí nařízením vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a protože nikdy není od věci připomenout či vysvětlit jeho základní zásady, budeme se programu věnovat v našem seriálu.

Program Regenerace je určen pro obce, jimž patří pozemek, který má být regenerován, tj. území, zastavěné bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

Součástí žádosti je mimo jiné platný územní plán, pravomocné povolení pro stavbu, na kterou obec žádá dotaci, a vypracovaný projekt, jehož původní a poslední verzi musí schválit obecní zastupitelstvo. Poslední verzí se míní eventuální konkrétní změna – aktualizace, k níž během etap jednotlivých regenerací došlo.

Pokud se obec rozhodne, že do projektu obnovy zahrne i část území, které není v jejím vlastnictví, nebudou jí na tuto část regenerovaného území poskytnuty finanční prostředky a bude si muset regeneraci hradit z vlastních zdrojů – veškeré náklady s tím spojené zahrne do neuznatelných položek.

Obec také nemůže žádat o dotaci či o dotaci a úvěr z programu Regenerace tehdy, jestliže už na projekt vymezený v žádosti (nebo na etapu projektu) získala prostředky z evropských fondů, ze státního rozpočtu či  z jiných státních prostředků.

V případě, že spolu s žádostí o dotaci bude obec žádat o úvěr, je potřeba, aby prokázala, že je schopna úvěr splácet, a to například tím, že předloží rozpočet schválený obecním zastupitelstvem. Zároveň musí vzít na vědomí skutečnost, že úvěr musí být dostatečně zajištěn. Způsoby zajištění Fond upřesní po vyhodnocení žádosti o dotaci a úvěr.

 

 

Další zprávy

23.05.2019
Plastová okna mají dobré tepelně izolační vlastnosti, dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu. Přesto si zaslouží alespoň minimální péči.

Po klimaticky náročných zimních měsících je jaro ideální doba.

Zkontrolujte těsnění

Plastová okna...

22.05.2019 Stručná verze procesu zní lakonicky – písemně zažádat po vyhlášení výzvy, kterou Státní fond rozvoje bydlení uveřejní na svých internetových stránkách.
17.05.2019 Město Ostrava připravuje pět projektů bytových domů, v nichž vznikne 182 nájemních bytů. Jedná se o novostavby nebo o rekonstrukce domů, v nichž dosud byly kancelářské prostory.
16.05.2019 Mnoho otázek přicházejících do poradny Portálu o bydlení se týká vyúčtování energií a služeb, protože vždy se najde hodně specifických problémů.
14.05.2019 Koncem dubna vyhlásil Státní fond rozvoje bydlení výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo o dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro rok 2019.