Seriál. Program Regenerace sídlišť – základní otázky

Koncem dubna vyhlásil Státní fond rozvoje bydlení výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo o dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro rok 2019.

Program se řídí nařízením vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a protože nikdy není od věci připomenout či vysvětlit jeho základní zásady, budeme se programu věnovat v našem seriálu.

Program Regenerace je určen pro obce, jimž patří pozemek, který má být regenerován, tj. území, zastavěné bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

Součástí žádosti je mimo jiné platný územní plán, pravomocné povolení pro stavbu, na kterou obec žádá dotaci, a vypracovaný projekt, jehož původní a poslední verzi musí schválit obecní zastupitelstvo. Poslední verzí se míní eventuální konkrétní změna – aktualizace, k níž během etap jednotlivých regenerací došlo.

Pokud se obec rozhodne, že do projektu obnovy zahrne i část území, které není v jejím vlastnictví, nebudou jí na tuto část regenerovaného území poskytnuty finanční prostředky a bude si muset regeneraci hradit z vlastních zdrojů – veškeré náklady s tím spojené zahrne do neuznatelných položek.

Obec také nemůže žádat o dotaci či o dotaci a úvěr z programu Regenerace tehdy, jestliže už na projekt vymezený v žádosti (nebo na etapu projektu) získala prostředky z evropských fondů, ze státního rozpočtu či  z jiných státních prostředků.

V případě, že spolu s žádostí o dotaci bude obec žádat o úvěr, je potřeba, aby prokázala, že je schopna úvěr splácet, a to například tím, že předloží rozpočet schválený obecním zastupitelstvem. Zároveň musí vzít na vědomí skutečnost, že úvěr musí být dostatečně zajištěn. Způsoby zajištění Fond upřesní po vyhodnocení žádosti o dotaci a úvěr.

 

 

Další zprávy

23.08.2019
Úřad požadoval zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství po vlastníkovi domu, který si na svůj sjezd do garáže složil stavební materiál pro rekonstrukci.

Úřad to považoval za zábor veřejného prostranství. Vlastník s tím nesouhlasil, ale poplatek nakonec...

20.08.2019 Do soutěže Stavba roku 2019 se letos přihlásilo 53 staveb z celé České republiky.
16.08.2019 Jestli se jakkoli zajímáto o to, v jakém prostředí žijete, mohl by vás tento časopis zaujmout.
14.08.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje začátkem září letošního roku vyhlásit výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, konkrétně po letošních přívalových deštích. Pro žadatele bude připraveno 50 milionů korun.
13.08.2019 Modernizace koupelny, bourání zárubní, pokládka nové podlahy – to je jen malý výčet z mnoha rekonstrukcí a oprav, které doma běžně děláme.