Program Výstavba pro obce – základní pojmy II. část

Pokračujeme v oživení si základních pojmů z žádaného programu Výstavba pro obce, čímž zároveň odpovídáme na mnohé dotazy do redakce každodenně docházející.

 

Připomeňme, že tento dotačně-úvěrový program je určen pro obce na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. V minulém textu jsme se věnovali dotacím, nyní je čas podívat se na úvěry.

Alokace peněz pro poskytnutí úvěru činí pro rok 2019 350 milionů korun. O úvěr je možno žádat samostatně, tedy bez návaznosti na dotaci, ale pouze tehdy, rozhodne-li se obec stavět dostupné domy. Pokud má v úmyslu vybudovat dům či byty sociální, je potřeba zažádat o dotaci. Co se smíšeného domu týče – část sociální se financuje z dotace, část dostupná z úvěru.

Pro koho je určen dostupný byt?

Rozhodnutí záleží na obci, která kritéria nájmu zveřejní. Nájemné v takovýchto bytech je tržní. Podlahová plocha takového bytu činí 23-120 m2.

Dostupný dům vznikne buď novou výstavbou, stavebními úpravami nebytových prostor, nebo stavební úpravou bytového domu zatím nezpůsobilého k bydlení, nebo modernizací již nevyužívaného bytového domu (minimálně rok).

Výše úvěru může pokrýt všechny způsobilé náklady investičního záměru, aktuální úroková sazba je 1,77 % p.a., fixovaná po celou dobu splácení, tedy až 30 let.

 

 

Další zprávy

20.09.2019
S fotovoltaickou elektrárnou na střeše rodinného domu se budeme setkávat stále častěji. Jaké jsou podmínky nákupu či prodeje domu vybaveného fotovoltaikou?

Vlastnictví domu a vlastnictví FVE

Obecně platí, že součástí věci je vše, co k ní podle její povahy...

19.09.2019 Trend společného nájmu pokračuje. Dávno už neplatí, že jej využívají pouze studenti.
17.09.2019 Zvyšování nájemného má svá pravidla, která je pronajímatel povinen dodržovat. Jedním z nich je i využívání inflační doložky, která pronajímateli zajišťuje možnost pravidelného zvyšování nájmu.
11.09.2019 Fungování bytových družstev má své zákonitosti a svá pravidla, která nejsou všeobecně známá.
10.09.2019 Smysluplné informace jsou vždy užitečné, zvlášť pokud se týkají financí, a navíc v případech, kdy uvažujeme o hypotékách a různých jiných úvěrech a půjčkách.