Co musíte vědět o dani z nemovitosti?

Pokud jste v předchozím roce nabyli, darovali nebo prodali nemovitost, čeká vás papírování. V nepřehledných formulářích to má rád opravdu málokdo.

Prokousat se úřednickou řečí ale není tak složité, stačí si pohlídat termíny a být při vyplňování údajů pečliví.

Komunikovat musíte s oběma úřady

Přestože v dnešní době funguje spousta věcí automaticky, katastrální a finanční úřad spolu zatím neumí sdílet informace. Proto musíte údaje, které už jeden z nich má, druhému posílat. Komunikovat mezi sebou umí pouze ve chvíli, kdy přiznání k dani z nemovitosti nepodáte v termínu.

Stali jste se letos vlastníkem domu nebo bytu? Máte tedy povinnost nejpozději do konce ledna příštího roku podat na místně příslušném finančním úřadě přiznání. Pokuta za pozdní podání vám nehrozí i při drobném zpoždění, první únorový týden máte ještě čas neřest napravit. Myslete ale na to, že řešit přiznání na poslední chvíli se nevyplácí.

Co k dani z nemovitosti potřebujete?

Bleděmodrý formulář můžete podat jak fyzicky, tak i elektronicky, a to i když nemáte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis. Pokud datovou schránku máte, je vaší povinností podávat přiznání o dani z nemovitosti přes ni. Jinak vám hrozí zbytečná pokuta za nedodržení formátu přiznání.

Údaje, které budete do přiznání a k výpočtu daně potřebovat, si můžete snadno dohledat na internetu. Stačí znát přesnou adresu bytu. Otevřete si katastr nemovitostí a v něm vyhledávání jednotek. Zadejte vyhledávání pomocí ulice a čísla popisného. V katastru si podle vlastníka najděte konkrétní číslo vaší jednotky či domu, číslo parcely a výměr podlahové plochy.

Pozor na příslušný finanční úřad

V záhlaví formuláře napřed vyplňte správný finanční úřad, kam budete přiznání posílat, a vaše rodné číslo. Jestliže jste majitelem bytu v jiném okrese, než je vaše trvalé bydliště, budete patřit tam, kde se nemovitost nachází. V prvním oddílu pak napište vaše jméno, adresu trvalého bydliště a znovu rodné číslo. Nezapomeňte uvést i kontaktní telefon nebo e-mail. V následujícím oddílu použijte údaje zjištěné v katastru a jako předmět daně vyberte „R – Zdanitelná jednotka slouž. pro bydlení (byt)“ a následně vyberte katastrální území.

Nevíte si s něčím rady nebo si nejste jistí správností údajů? Nechte si přiznání zkontrolovat od někoho zkušenějšího, nebo zavolejte přímo na finanční úřad a poproste o radu. Pokud je vše v pořádku, přiznání podepište a odešlete.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay

Další zprávy

15.11.2019
Kdy se musí kontrolovat nový kotel na pevná paliva? Při instalaci a uvedení do provozu ne, lhůta je až do 36 měsíců po instalaci.

Každý kotel na pevná paliva musí podle zákona o ochraně ovzduší projít povinnou kontrolou...

13.11.2019 Včasná revize zařízení v bytových domech vám může ušetřit velkou spoustu starostí.
11.11.2019 Webová stránka Domek polopatě pomůže lidem vyznat se v tom, co vše je potřeba zařídit při stavbě rodinného domu a s jakými úřady komunikovat – od výběru pozemku až po vyřízení čísla popisného.
07.11.2019 Pokud v obci uvažujete o odstranění bariér, věnujte pozornost programu Podpora pro odstraňování bariér, který byl právě vyhlášen.
06.11.2019 Pokud jste v předchozím roce nabyli, darovali nebo prodali nemovitost, čeká vás papírování. V nepřehledných formulářích to má rád opravdu málokdo.