Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí na bezbariérové přístupy

Pokud v obci uvažujete o odstranění bariér, věnujte pozornost programu Podpora pro odstraňování bariér, který byl právě vyhlášen.

Cílem programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Ministerstvo se tak finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

Program Podpora pro odstraňování bariér v budovách pak v termínu od 6. listopadu 2019 do 3. února 2020 do 12 hod.

Více o programu zde.

Zdroj: MMR

Další zprávy

15.11.2019
Kdy se musí kontrolovat nový kotel na pevná paliva? Při instalaci a uvedení do provozu ne, lhůta je až do 36 měsíců po instalaci.

Každý kotel na pevná paliva musí podle zákona o ochraně ovzduší projít povinnou kontrolou...

13.11.2019 Včasná revize zařízení v bytových domech vám může ušetřit velkou spoustu starostí.
11.11.2019 Webová stránka Domek polopatě pomůže lidem vyznat se v tom, co vše je potřeba zařídit při stavbě rodinného domu a s jakými úřady komunikovat – od výběru pozemku až po vyřízení čísla popisného.
07.11.2019 Pokud v obci uvažujete o odstranění bariér, věnujte pozornost programu Podpora pro odstraňování bariér, který byl právě vyhlášen.
06.11.2019 Pokud jste v předchozím roce nabyli, darovali nebo prodali nemovitost, čeká vás papírování. V nepřehledných formulářích to má rád opravdu málokdo.