Revoluce ve vyúčtování tepla je na spadnutí

Nechystá se žádné lidové povstání, řeč je o vědecké revoluci. Paradigmata mají ve vědě dočasnou platnost a vědecká revoluce představuje radikální obrat, kterým jejich změna obvykle probíhá. A na obzoru jedna taková změna právě je a týká se rozúčtování nákladů za teplo.

Marná sláva, rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech je věda. Schválně si nastudujte pravidla, kterými se řídí, a jistě mi potvrdíte, že minimálně v přeneseném slova smyslu. Takže nepřekvapí, že i v této oblasti vzniklo paradigma, neboli obecně přijímané schéma či vzorec myšlení, kterým se subjekty působící v oboru řídí. Tak tomu ve vědách bývá.

Uvedené paradigma vymezuje, jak se má zohledňovat poloha bytů v domě při vyhodnocování náměrů na poměrových indikátorech, jinými slovy, jak se vytvářejí tzv. polohové koeficienty vyjadřující energetickou náročnost jednotlivých místností. Ale pozor, existence většinové shody ještě neznamená, že jsou zavedené postupy správné. Stačí připomenout, že svého času byla většinová shoda na tom, že Země je placatá.

Pokrok nelze zastavit a každé paradigma se jednou může vyčerpat. Signálem tohoto stavu bývá stále hustší výskyt anomálií. Za ty lze považovat zvláštní výsledky rozúčtování nákladů, které jsou sice v souladu s paradigmatem, ale odporují logice. Jak může mít standardně užívaný byt, ve kterém je problém dosáhnout projektem stanovenou teplotu, nejvyšší podíl spotřebovaného tepla, když jiné byty v domě podobným problémem netrpí? Někde musí být chyba. Za viníka je snadné označit uživatele předmětného bytu, ale co když odborná expertíza ukáže, že jsou špatně nastaveny polohové koeficienty? A co když se podobný příběh neodehrává ojediněle, ale skoro v každém domě? Teorie říká, že nahromadí-li se mnoho anomálií, nastává nevyhnutelně hledání nového paradigmatu.

Podrobné informace zde

Zdroj: Ing. Jan Blažíček, TZB info

Další zprávy

04.12.2019
Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, bez vody by zanikl život. Koloběh vody je odrazem vyspělosti hospodářství země, a proto je otázka vody tak zásadní.

Voda je všude kolem nás, z celkového povrchu Země 510 mil. km2 zaujímají moře a oceány 360,7 mil. km...

03.12.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj od října letošního roku postupně vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o dotace jednotlivých národních programů. Podpora je každoročně směřována na rozvoje regionů, cestovní ruch a podporu bydlení.
28.11.2019 Podeváté se studenti vysokých škol spojí napříč obory a navrhnou, jak rozvíjet svoje univerzitní město. V rámci soutěže MUNISS se letos zamyslí nad novým využitím brownfieldů. Na práci mají zhruba půl roku, nejlepší týmy si rozdělí 100 tisíc korun.
26.11.2019 Nechystá se žádné lidové povstání, řeč je o vědecké revoluci. Paradigmata mají ve vědě dočasnou platnost a vědecká revoluce představuje radikální obrat, kterým jejich změna obvykle probíhá. A na obzoru jedna taková změna právě je a týká se rozúčtování nákladů za teplo.
22.11.2019 Blížící se konec televizního vysílání ve stávajícím formátu DVB-T přináší vedle otázek čistě technických také otázky právní.