Seminář k národním programům MMR pro rok 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj od října letošního roku postupně vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o dotace jednotlivých národních programů. Podpora je každoročně směřována na rozvoje regionů, cestovní ruch a podporu bydlení.

Celkem do těchto oblastí ministerstvo uvolní více než 1,6 miliardy korun, další 1 miliarda putuje na projekty, které jsou v takzvaném zásobníku programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Kompletní představení všech programů proběhne na semináři, který se uskuteční 12. prosince v Olomouci a 18. prosince v Praze.

Čtvrtek, 12. prosince, Olomouc, BEA centrum Olomouc, více informací zde: https://www.olkraj.cz/narodni-programy-mmr-cr-pro-rok-2020-aktuality-9326.html.


Středa, 18. prosince, Praha, Ministestvo pro místní rozvoj, více informací zde: https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Kalendar-akci/Narodni-dotacni-programy-na-rok-2020

Zdroj: MMR

Další zprávy

04.12.2019
Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, bez vody by zanikl život. Koloběh vody je odrazem vyspělosti hospodářství země, a proto je otázka vody tak zásadní.

Voda je všude kolem nás, z celkového povrchu Země 510 mil. km2 zaujímají moře a oceány 360,7 mil. km...

03.12.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj od října letošního roku postupně vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o dotace jednotlivých národních programů. Podpora je každoročně směřována na rozvoje regionů, cestovní ruch a podporu bydlení.
28.11.2019 Podeváté se studenti vysokých škol spojí napříč obory a navrhnou, jak rozvíjet svoje univerzitní město. V rámci soutěže MUNISS se letos zamyslí nad novým využitím brownfieldů. Na práci mají zhruba půl roku, nejlepší týmy si rozdělí 100 tisíc korun.
26.11.2019 Nechystá se žádné lidové povstání, řeč je o vědecké revoluci. Paradigmata mají ve vědě dočasnou platnost a vědecká revoluce představuje radikální obrat, kterým jejich změna obvykle probíhá. A na obzoru jedna taková změna právě je a týká se rozúčtování nákladů za teplo.
22.11.2019 Blížící se konec televizního vysílání ve stávajícím formátu DVB-T přináší vedle otázek čistě technických také otázky právní.