Přibývá seniorů, kteří mají problém s bydlením

Ačkoli se v souvislosti se sociálním bydlením mluví především o obyvatelích vyloučených lokalit nebo ubytoven, problémy s bydlením mají ve stále větší míře senioři nebo matky samoživitelky a lidé se zdravotním postižením. I tím by se měl zabývat zákon o sociálním bydlení.

„V České republice hrozí bytová nouze a sociální vyloučení 905 tisícům domácností,“ tvrdí předseda Sdružení nájemníků, které na toto téma v pondělí pořádalo tiskovou konferenci. Podle něj tolika domácnostem hrozí, že v budoucnu nedokáží platit nájemné - mezi nejohroženějšími skupinami jmenoval především případy osamělých seniorů, zdravotně postižených a samoživitelek s dětmi.

Nedostává se malometrážních bytů s nízkým nájemným

V zemi je přitom podle informací sdružení 652 tisíc nevyužitých bytů, z čehož většina (asi půl milionu) patří obcím a městům, případně státu. "Je třeba stavět nikoliv ubytovny, nýbrž malometrážní byty, v nichž lidé mohou bydlet za místně obvyklé nájemné,“ dodal Taraba. Takto malé byty tvoří zhruba deset procennt bytového fondu, ale bylo by potřeba dvacet. Úplně bez bydlení je v zemi něco přes sto tisíc lidí, kteří žijí například na ubytovnách.

Oběma skupinám by měl pomoci nový zákon o sociálním bydlení, na jehož tvorbě se podílí ministerstvo pro místní rozvoj a resort práce. Jeho první obrysy by měly být hotové do srpna, celý zákon pak do konce roku. Norma počítá s tím, že by lidé s nižším příjmem dostávali příspěvky na bydlení. Zatím ale není jasné, v jaké výši, ani kde na to vláda vezme peníze.

Zdroj: SON

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.