Přibývá seniorů, kteří mají problém s bydlením

Ačkoli se v souvislosti se sociálním bydlením mluví především o obyvatelích vyloučených lokalit nebo ubytoven, problémy s bydlením mají ve stále větší míře senioři nebo matky samoživitelky a lidé se zdravotním postižením. I tím by se měl zabývat zákon o sociálním bydlení.

„V České republice hrozí bytová nouze a sociální vyloučení 905 tisícům domácností,“ tvrdí předseda Sdružení nájemníků, které na toto téma v pondělí pořádalo tiskovou konferenci. Podle něj tolika domácnostem hrozí, že v budoucnu nedokáží platit nájemné - mezi nejohroženějšími skupinami jmenoval především případy osamělých seniorů, zdravotně postižených a samoživitelek s dětmi.

Nedostává se malometrážních bytů s nízkým nájemným

V zemi je přitom podle informací sdružení 652 tisíc nevyužitých bytů, z čehož většina (asi půl milionu) patří obcím a městům, případně státu. "Je třeba stavět nikoliv ubytovny, nýbrž malometrážní byty, v nichž lidé mohou bydlet za místně obvyklé nájemné,“ dodal Taraba. Takto malé byty tvoří zhruba deset procennt bytového fondu, ale bylo by potřeba dvacet. Úplně bez bydlení je v zemi něco přes sto tisíc lidí, kteří žijí například na ubytovnách.

Oběma skupinám by měl pomoci nový zákon o sociálním bydlení, na jehož tvorbě se podílí ministerstvo pro místní rozvoj a resort práce. Jeho první obrysy by měly být hotové do srpna, celý zákon pak do konce roku. Norma počítá s tím, že by lidé s nižším příjmem dostávali příspěvky na bydlení. Zatím ale není jasné, v jaké výši, ani kde na to vláda vezme peníze.

Zdroj: SON

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.