Přelouč plánuje sociální bydlení pro osamělé matky

Hned ve dvou objektech chce město Přelouč v Pardubickém kraji vybudovat sociální bydlení. Vedení obce doufá, že bude možné získat na tuto přestavbu dotace. V bytech by mohly bydlet například matky samoživitelky, které se ocitnou ve finanční tísni.

Přelouč má hned dvě stavby, v nichž chce vybudovat sociální byty pro potřebné. Město chce bydlení poskytnout lidem v sociální tísni, což mohou být například isamělé matky nebo senioři.

Již v roce 2011 dostal odbor správy majetku a infrastruktury úkol vytipovat pozemky ve vlastnictví města vhodných pro zamýšlenou výstavbu sociálních bytů. V té době však město žádný pozemek, který by byl pro zamýšlenou výstavbu vhodný nevlastnilo. V závěru roku však získalo do vlastnictví areál bývalé firmy SVOS a předpokládá se, že administrativní budova by na toto sociální bydlení mohla být zrekonstruována. 

Počítá se i s bezbariérovými byty

Druhý vhodný pozemek je v ulici K. H. Máchy s rozlohou 1934 m2. Na pozemku stojí dům, který už má má zateplenou fasádu, nová okna a začala jeho vnitřní přestavba na čtyři bytové jednotky s dispozicí 2+1 s příslušenstvím o velikosti cca 63 metrů čtverečních, počítá se rovněž s bezbariérovými byty v přízemí a dalšího bytu v půdním prostoru, součástí je suchý sklep a prádelna. Celý objekt se podle vedení města jeví jako ideální právě pro rekonstrukci i pro výstavbu další budovy sociálních bytů.

Přelouč přitom doufá, že v budoucích letech budou dotace jak ze státních, tak i z evropských zdrojů nadále poskytovány pro výstavbu či rekonstrukce bytů i pro ostatní sociálně potřebné skupiny občanů. 

Zdroj: redakce, www.mestoprelouc.cz

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...