Obce chtějí po státu více peněz na sociální bydlení

Města a obce nemají moc zájem o budování ubytoven, chtějí spíše rozvíjet sociální bydlení v podobně levných malometrážních bytů - doufají však, že stát jim s tím finančně pomůže.

Stát by měl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, víc peněz. Jinak není možné, aby za ni nesly odpovědnost města a obce. Říká to Svaz měst a obcí  - podle jejich zástupců nejsou řešením sociálního bydlení ubytovny, ale standardní nájemní bydlení a podpůrné služby. Lidem v obtížné životní situaci je třeba pomoci také tvorbou a dostatečnou nabídkou pracovních míst. Shodli se také na tom, že obce hrají v sociálním bydlení zásadní roli, rádi by však, aby stát už měl hotovou koncepci řešení této problematiky. 

„Sociální bydlení je třeba řešit systémově," říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Jana Vildumetzová. Podle ní by diskuze o podobě sociálního bydlení měla probíhat v partnerství státu, měst a obcí a neziskových organizací. Stát musí na systém zajistit dostatek finančních prostředků, dodává.

Pro rodiny a seniory jsou lepší levné byty než ubytovny

Velmi diskutované ubytovny nejsou podle Svazu měst a obcí dlouhodobým řešením situace například pro rodiny s dětmi nebo seniory- pro ty jsou vhodnější levné byty, k jejichž budování přistupuje poslední dobou čím díl více měst a obcí. 

Podle nedávno zveřejněných údajů je v Evropě na 11 milionů volných bytů. Už dnes mnoho nájemních sociálních bytů v Česku ve spolupráci s obcemi spravují právě neziskové organizace, společně tak pomáhají řešit bezdomovectví a uniknout dluhové pasti. Oba subjekty by mohly přispět s  podněty a zkušenostmi z praxe k přípravě nové koncepce sociálního bydlení a souvisejícího zákona tak, aby nová legislativa reagovala na životní potřeby lidí v obtížné životní situaci.

Zdroj: Svaz obcí a měst České republiky

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.