Obce chtějí po státu více peněz na sociální bydlení

Města a obce nemají moc zájem o budování ubytoven, chtějí spíše rozvíjet sociální bydlení v podobně levných malometrážních bytů - doufají však, že stát jim s tím finančně pomůže.

Stát by měl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, víc peněz. Jinak není možné, aby za ni nesly odpovědnost města a obce. Říká to Svaz měst a obcí  - podle jejich zástupců nejsou řešením sociálního bydlení ubytovny, ale standardní nájemní bydlení a podpůrné služby. Lidem v obtížné životní situaci je třeba pomoci také tvorbou a dostatečnou nabídkou pracovních míst. Shodli se také na tom, že obce hrají v sociálním bydlení zásadní roli, rádi by však, aby stát už měl hotovou koncepci řešení této problematiky. 

„Sociální bydlení je třeba řešit systémově," říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Jana Vildumetzová. Podle ní by diskuze o podobě sociálního bydlení měla probíhat v partnerství státu, měst a obcí a neziskových organizací. Stát musí na systém zajistit dostatek finančních prostředků, dodává.

Pro rodiny a seniory jsou lepší levné byty než ubytovny

Velmi diskutované ubytovny nejsou podle Svazu měst a obcí dlouhodobým řešením situace například pro rodiny s dětmi nebo seniory- pro ty jsou vhodnější levné byty, k jejichž budování přistupuje poslední dobou čím díl více měst a obcí. 

Podle nedávno zveřejněných údajů je v Evropě na 11 milionů volných bytů. Už dnes mnoho nájemních sociálních bytů v Česku ve spolupráci s obcemi spravují právě neziskové organizace, společně tak pomáhají řešit bezdomovectví a uniknout dluhové pasti. Oba subjekty by mohly přispět s  podněty a zkušenostmi z praxe k přípravě nové koncepce sociálního bydlení a souvisejícího zákona tak, aby nová legislativa reagovala na životní potřeby lidí v obtížné životní situaci.

Zdroj: Svaz obcí a měst České republiky

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.