Obce chtějí po státu více peněz na sociální bydlení

Města a obce nemají moc zájem o budování ubytoven, chtějí spíše rozvíjet sociální bydlení v podobně levných malometrážních bytů - doufají však, že stát jim s tím finančně pomůže.

Stát by měl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, víc peněz. Jinak není možné, aby za ni nesly odpovědnost města a obce. Říká to Svaz měst a obcí  - podle jejich zástupců nejsou řešením sociálního bydlení ubytovny, ale standardní nájemní bydlení a podpůrné služby. Lidem v obtížné životní situaci je třeba pomoci také tvorbou a dostatečnou nabídkou pracovních míst. Shodli se také na tom, že obce hrají v sociálním bydlení zásadní roli, rádi by však, aby stát už měl hotovou koncepci řešení této problematiky. 

„Sociální bydlení je třeba řešit systémově," říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Jana Vildumetzová. Podle ní by diskuze o podobě sociálního bydlení měla probíhat v partnerství státu, měst a obcí a neziskových organizací. Stát musí na systém zajistit dostatek finančních prostředků, dodává.

Pro rodiny a seniory jsou lepší levné byty než ubytovny

Velmi diskutované ubytovny nejsou podle Svazu měst a obcí dlouhodobým řešením situace například pro rodiny s dětmi nebo seniory- pro ty jsou vhodnější levné byty, k jejichž budování přistupuje poslední dobou čím díl více měst a obcí. 

Podle nedávno zveřejněných údajů je v Evropě na 11 milionů volných bytů. Už dnes mnoho nájemních sociálních bytů v Česku ve spolupráci s obcemi spravují právě neziskové organizace, společně tak pomáhají řešit bezdomovectví a uniknout dluhové pasti. Oba subjekty by mohly přispět s  podněty a zkušenostmi z praxe k přípravě nové koncepce sociálního bydlení a souvisejícího zákona tak, aby nová legislativa reagovala na životní potřeby lidí v obtížné životní situaci.

Zdroj: Svaz obcí a měst České republiky

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.