NOZ: předkupní právo u bytů na cizím pozemku

Čtěte, jak je s předkupním právem v případě, že bytový dům stojí na pozemku, který má jiného vlastníka. Má majitel bytu předkupní právo na pozemek a naopak, má majitel pozemku předkupní právo na byt? Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) dospěla k závěru, že nikoliv.

Nový občanský zákoník kromě přesně definovaných novinek a změn přinesl i mnohé nejasnosti. Některé z nich se týkaly předkupního práva v případě bytů a pozemků.

Vyvstala totiž pochybnost, zda v případech, kdy je pozemek pod budovou, v níž se nacházejí jednotky (byty / nebyty) v rukou odlišného vlastníka než jsou vlastníci jednotek (a stavba se z tohoto důvodu nestala soužástí pozemku - § 3055 odst. 1 NOZ), má vlastník pozemku či jednotky vzájemné předkupní právo (k jednotce či pozemku), a to z důvodu zakotvené zásady superficies solo cedit.

Expertní skupina došla k závěru, že zákonodárce neměl stavbou uvedenou v § 3056 odst. 1 NOZ na mysli ani bytovou jednotku vymezenou dle nového občanského zákoníku, ani bytovou jednotku vymezenou dle ZoVB, a proto se tam uvedené zákonné předkupní právo neuplatňuje. 

Zajímá vás celé stanovisko? Přinášíme ho ZDE.  

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.