NOZ: předkupní právo u bytů na cizím pozemku

Čtěte, jak je s předkupním právem v případě, že bytový dům stojí na pozemku, který má jiného vlastníka. Má majitel bytu předkupní právo na pozemek a naopak, má majitel pozemku předkupní právo na byt? Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) dospěla k závěru, že nikoliv.

Nový občanský zákoník kromě přesně definovaných novinek a změn přinesl i mnohé nejasnosti. Některé z nich se týkaly předkupního práva v případě bytů a pozemků.

Vyvstala totiž pochybnost, zda v případech, kdy je pozemek pod budovou, v níž se nacházejí jednotky (byty / nebyty) v rukou odlišného vlastníka než jsou vlastníci jednotek (a stavba se z tohoto důvodu nestala soužástí pozemku - § 3055 odst. 1 NOZ), má vlastník pozemku či jednotky vzájemné předkupní právo (k jednotce či pozemku), a to z důvodu zakotvené zásady superficies solo cedit.

Expertní skupina došla k závěru, že zákonodárce neměl stavbou uvedenou v § 3056 odst. 1 NOZ na mysli ani bytovou jednotku vymezenou dle nového občanského zákoníku, ani bytovou jednotku vymezenou dle ZoVB, a proto se tam uvedené zákonné předkupní právo neuplatňuje. 

Zajímá vás celé stanovisko? Přinášíme ho ZDE.  

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.