NOZ: předkupní právo u bytů na cizím pozemku

Čtěte, jak je s předkupním právem v případě, že bytový dům stojí na pozemku, který má jiného vlastníka. Má majitel bytu předkupní právo na pozemek a naopak, má majitel pozemku předkupní právo na byt? Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) dospěla k závěru, že nikoliv.

Nový občanský zákoník kromě přesně definovaných novinek a změn přinesl i mnohé nejasnosti. Některé z nich se týkaly předkupního práva v případě bytů a pozemků.

Vyvstala totiž pochybnost, zda v případech, kdy je pozemek pod budovou, v níž se nacházejí jednotky (byty / nebyty) v rukou odlišného vlastníka než jsou vlastníci jednotek (a stavba se z tohoto důvodu nestala soužástí pozemku - § 3055 odst. 1 NOZ), má vlastník pozemku či jednotky vzájemné předkupní právo (k jednotce či pozemku), a to z důvodu zakotvené zásady superficies solo cedit.

Expertní skupina došla k závěru, že zákonodárce neměl stavbou uvedenou v § 3056 odst. 1 NOZ na mysli ani bytovou jednotku vymezenou dle nového občanského zákoníku, ani bytovou jednotku vymezenou dle ZoVB, a proto se tam uvedené zákonné předkupní právo neuplatňuje. 

Zajímá vás celé stanovisko? Přinášíme ho ZDE.  

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.