NOZ: předkupní právo u bytů na cizím pozemku

Čtěte, jak je s předkupním právem v případě, že bytový dům stojí na pozemku, který má jiného vlastníka. Má majitel bytu předkupní právo na pozemek a naopak, má majitel pozemku předkupní právo na byt? Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) dospěla k závěru, že nikoliv.

Nový občanský zákoník kromě přesně definovaných novinek a změn přinesl i mnohé nejasnosti. Některé z nich se týkaly předkupního práva v případě bytů a pozemků.

Vyvstala totiž pochybnost, zda v případech, kdy je pozemek pod budovou, v níž se nacházejí jednotky (byty / nebyty) v rukou odlišného vlastníka než jsou vlastníci jednotek (a stavba se z tohoto důvodu nestala soužástí pozemku - § 3055 odst. 1 NOZ), má vlastník pozemku či jednotky vzájemné předkupní právo (k jednotce či pozemku), a to z důvodu zakotvené zásady superficies solo cedit.

Expertní skupina došla k závěru, že zákonodárce neměl stavbou uvedenou v § 3056 odst. 1 NOZ na mysli ani bytovou jednotku vymezenou dle nového občanského zákoníku, ani bytovou jednotku vymezenou dle ZoVB, a proto se tam uvedené zákonné předkupní právo neuplatňuje. 

Zajímá vás celé stanovisko? Přinášíme ho ZDE.  

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz

Další zprávy

23.02.2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat...

21.02.2018 Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.
19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.