V Milevsku i Odoleně vodě se zateplovalo

Představujeme vám dvě další úspěšné opravy panelových domů, na které si majitelé vzali úvěr u Státního fondu rozvoje bydlení, jehož výhodou je mimo jiné nízký úrok. V obou případech bylo, tak jako obvykle, cílem především zateplení budov.

Dům v Milevsku před rekonstrukcí a zateplením

Povedenou rekonstrukcí prošel dům ve správě SVJ Písecké předměstí v Milevsku na Písecku - jeho obyvatelé si půjčili více než sedm milionů korun na deset let. V domě je celkem 40 bytů, výše splátky na každý z nich činí 1650 korun měsíčně. 

KlientSVJ Písecké předměstí Milevsko
Datum uzavření smlouvy o úvěru30. dubna 2014
Výše úvěru7 200 000 korun
Cíl rekonstrukcehydroizolace základů, zateplení obvodového pláště, oprava lodžií a balkonů včetně zábradlí, oprava výtahu, výměna elektroinstalace, modernizace vzduchotechniky, oprava hromosvodů, oprava konstrukcí a podlah ve společných prostorách a úprava vstupních prostor včetně schránek

Další rozsáhlou rekonstrukci nechali provést obyvatelé panelového domu v ulici Československé armády v Odoleně Vodě - loni si to na to půjčili čtyři miliony korun. Každý byt bude po dobu deseti let splácet 1100 korun měsíčně. 

 

Klient SVJ Československé armády, Odolena Voda
Datum uzavření smlouvy o úvěru29. dubna 2014
Výše úvěru4 000 000 korun
Cíl rekonstrukcehydroizolace základů, oprava a zateplení obvodového pláště, oprava lodžií a balkonů včetně zábradlí, náhrada vnějších obvodových výplní a oprava zateplení střechy

Zdroj: SFRB

  • Milevsko po rekonstrukci

  • Dům v Odoleně Vodě po opravě

  • Na rekonstrukci tu byl nejvyšší čas

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...