Dům pro 100 seniorů vyroste v Újezdu u Brna

Jihomoravský kraj se snaží reagovat na stárnutí populace a podporuje budování míst pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém původním domově.

V Újezdu u Brna vyroste v budoucnosti nový domov pro seniory. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. března schválila text předběžného oznámení veřejného zadavatele veřejné zakázky na stavební práce  a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Výstavba domova pro seniory je zařazena mezi akce financované z úvěru Evropské investiční banky.

„Půjde o výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 100 uživatelů. Předpokládaná hodnota výše uvedené veřejné zakázky je 151 milionů korun bez DPH,“ řekl hejtman Michal Hašek. Zadávací řízení bude probíhat formou otevřeného řízení. Stavět by se mělo v období prosinec 2014 až prosinec 2015

Jihomoravský kraj už nějaký čas podobná zařízení buduje - vloni například přibylo 60 lůžek  v Centru služeb pro seniory v Kyjově o rok dříve 40 v Senior centru Blansko, v minulém roce rovněž proběhala oprava Domova důchodců Božice.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.