Dům pro 100 seniorů vyroste v Újezdu u Brna

Jihomoravský kraj se snaží reagovat na stárnutí populace a podporuje budování míst pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém původním domově.

V Újezdu u Brna vyroste v budoucnosti nový domov pro seniory. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. března schválila text předběžného oznámení veřejného zadavatele veřejné zakázky na stavební práce  a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Výstavba domova pro seniory je zařazena mezi akce financované z úvěru Evropské investiční banky.

„Půjde o výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 100 uživatelů. Předpokládaná hodnota výše uvedené veřejné zakázky je 151 milionů korun bez DPH,“ řekl hejtman Michal Hašek. Zadávací řízení bude probíhat formou otevřeného řízení. Stavět by se mělo v období prosinec 2014 až prosinec 2015

Jihomoravský kraj už nějaký čas podobná zařízení buduje - vloni například přibylo 60 lůžek  v Centru služeb pro seniory v Kyjově o rok dříve 40 v Senior centru Blansko, v minulém roce rovněž proběhala oprava Domova důchodců Božice.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.