Dům pro 100 seniorů vyroste v Újezdu u Brna

Jihomoravský kraj se snaží reagovat na stárnutí populace a podporuje budování míst pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém původním domově.

V Újezdu u Brna vyroste v budoucnosti nový domov pro seniory. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. března schválila text předběžného oznámení veřejného zadavatele veřejné zakázky na stavební práce  a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Výstavba domova pro seniory je zařazena mezi akce financované z úvěru Evropské investiční banky.

„Půjde o výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 100 uživatelů. Předpokládaná hodnota výše uvedené veřejné zakázky je 151 milionů korun bez DPH,“ řekl hejtman Michal Hašek. Zadávací řízení bude probíhat formou otevřeného řízení. Stavět by se mělo v období prosinec 2014 až prosinec 2015

Jihomoravský kraj už nějaký čas podobná zařízení buduje - vloni například přibylo 60 lůžek  v Centru služeb pro seniory v Kyjově o rok dříve 40 v Senior centru Blansko, v minulém roce rovněž proběhala oprava Domova důchodců Božice.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.