Dům pro 100 seniorů vyroste v Újezdu u Brna

Jihomoravský kraj se snaží reagovat na stárnutí populace a podporuje budování míst pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém původním domově.

V Újezdu u Brna vyroste v budoucnosti nový domov pro seniory. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. března schválila text předběžného oznámení veřejného zadavatele veřejné zakázky na stavební práce  a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Výstavba domova pro seniory je zařazena mezi akce financované z úvěru Evropské investiční banky.

„Půjde o výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 100 uživatelů. Předpokládaná hodnota výše uvedené veřejné zakázky je 151 milionů korun bez DPH,“ řekl hejtman Michal Hašek. Zadávací řízení bude probíhat formou otevřeného řízení. Stavět by se mělo v období prosinec 2014 až prosinec 2015

Jihomoravský kraj už nějaký čas podobná zařízení buduje - vloni například přibylo 60 lůžek  v Centru služeb pro seniory v Kyjově o rok dříve 40 v Senior centru Blansko, v minulém roce rovněž proběhala oprava Domova důchodců Božice.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Další zprávy

23.02.2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat...

21.02.2018 Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.
19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.