Mladá Boleslav získala 50 milionů na opravu Severního sídliště

Další desítky milionů korun hodlá vedení Mladé Boleslavi investovat do oprav Severního sídliště, kde žije takřka polovina obyvatel města.

Zastupitelé 27. března schválili roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program – zóna Severní sídliště za rok 2013.

"V minulých dnech přišla písemně informace, že nám navíc do této dotace přiteče částka ve výši 50,5 milionů korun," řekl náměstek primátora Adolf Beznoska. V součtu tak v rámci tohoto programu včetně již realizovaných akcí město získalo na investice v Severním sídlišti téměř 190 milionů korun.  

Čtvrt miliardy korun za pět let

Díky těmto dotacím bude město letos investovat desítky milionů korun do revitalizace ulice U Stadionu, do úprav vnitrobloků a průjezdných komunikací u této ulice, do výstavby další části cyklostezky v ulici Na Radouči a do úpravy vnitrobloků a průjezdných komunikací u Mládežnické ulice.

V oblastí Severního sídliště bydlí přes dvacet tisíc lidí, tedy téměř polovina obyvatel statutárního města. Od roku 2009 zde radnice investovala téměř čtvrt miliardy korun, většinu z nich získala prostřednictvím dotací. Opravovala se jak veřejná prostranství, tak bytový fond. 

Zdroj: tisková zpráva města

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.