Mladá Boleslav získala 50 milionů na opravu Severního sídliště

Další desítky milionů korun hodlá vedení Mladé Boleslavi investovat do oprav Severního sídliště, kde žije takřka polovina obyvatel města.

Zastupitelé 27. března schválili roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program – zóna Severní sídliště za rok 2013.

"V minulých dnech přišla písemně informace, že nám navíc do této dotace přiteče částka ve výši 50,5 milionů korun," řekl náměstek primátora Adolf Beznoska. V součtu tak v rámci tohoto programu včetně již realizovaných akcí město získalo na investice v Severním sídlišti téměř 190 milionů korun.  

Čtvrt miliardy korun za pět let

Díky těmto dotacím bude město letos investovat desítky milionů korun do revitalizace ulice U Stadionu, do úprav vnitrobloků a průjezdných komunikací u této ulice, do výstavby další části cyklostezky v ulici Na Radouči a do úpravy vnitrobloků a průjezdných komunikací u Mládežnické ulice.

V oblastí Severního sídliště bydlí přes dvacet tisíc lidí, tedy téměř polovina obyvatel statutárního města. Od roku 2009 zde radnice investovala téměř čtvrt miliardy korun, většinu z nich získala prostřednictvím dotací. Opravovala se jak veřejná prostranství, tak bytový fond. 

Zdroj: tisková zpráva města

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.