Ve Velkém Poříčí se zaměřili zejména na střechu

Hlavním cílem rekonstrukce obecního domu ve Velkém Poříčí byla rozsáhlá oprava střechy. Peníze město získalo z programu Panel 2013+, v jehož rámci je možné získat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

Opravený dům ve Velkém Poříčí

V průběhu oprav

Program Panel 2013+ spadá pod Státní fond rozvoje bydlení, který jeho prostřednictvím nabízí levné úvěry na opravu bytových domů pro různé majitele. Půjčku tak může získat společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo stejně jako obec či například soukromý majitel. 

V domě ve Velkém Poříčí se díky téměř dvou a půl milionovému úvěru podařilo opravit střechu a související součásti - obyvatelé každého ze dvaceti bytů budou po dobu patnácti let splácet zhruba 1100 korun měsíčně. Městys Velké Poříčí smlouvu uzavřel 31. července 2013.

KlientMěstys Velké Poříčí
Výše úvěru 2 400 000 korun/15 let
Výše splátky na jeden byt 1 100 korun měsíčně/byt
Cíl rekonstrukcevýměna střešní krytiny včetně typových doplňků, výměna střešních oken, zateplení římsy, zateplení lodžií, úprava a osazení hromosvodu

 Zdroj: SFRB

  • Pohled z jiné strany

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.