Ve Velkém Poříčí se zaměřili zejména na střechu

Hlavním cílem rekonstrukce obecního domu ve Velkém Poříčí byla rozsáhlá oprava střechy. Peníze město získalo z programu Panel 2013+, v jehož rámci je možné získat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

Opravený dům ve Velkém Poříčí

V průběhu oprav

Program Panel 2013+ spadá pod Státní fond rozvoje bydlení, který jeho prostřednictvím nabízí levné úvěry na opravu bytových domů pro různé majitele. Půjčku tak může získat společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo stejně jako obec či například soukromý majitel. 

V domě ve Velkém Poříčí se díky téměř dvou a půl milionovému úvěru podařilo opravit střechu a související součásti - obyvatelé každého ze dvaceti bytů budou po dobu patnácti let splácet zhruba 1100 korun měsíčně. Městys Velké Poříčí smlouvu uzavřel 31. července 2013.

KlientMěstys Velké Poříčí
Výše úvěru 2 400 000 korun/15 let
Výše splátky na jeden byt 1 100 korun měsíčně/byt
Cíl rekonstrukcevýměna střešní krytiny včetně typových doplňků, výměna střešních oken, zateplení římsy, zateplení lodžií, úprava a osazení hromosvodu

 Zdroj: SFRB

  • Pohled z jiné strany

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.