Ve Velkém Poříčí se zaměřili zejména na střechu

Hlavním cílem rekonstrukce obecního domu ve Velkém Poříčí byla rozsáhlá oprava střechy. Peníze město získalo z programu Panel 2013+, v jehož rámci je možné získat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

Opravený dům ve Velkém Poříčí

V průběhu oprav

Program Panel 2013+ spadá pod Státní fond rozvoje bydlení, který jeho prostřednictvím nabízí levné úvěry na opravu bytových domů pro různé majitele. Půjčku tak může získat společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo stejně jako obec či například soukromý majitel. 

V domě ve Velkém Poříčí se díky téměř dvou a půl milionovému úvěru podařilo opravit střechu a související součásti - obyvatelé každého ze dvaceti bytů budou po dobu patnácti let splácet zhruba 1100 korun měsíčně. Městys Velké Poříčí smlouvu uzavřel 31. července 2013.

KlientMěstys Velké Poříčí
Výše úvěru 2 400 000 korun/15 let
Výše splátky na jeden byt 1 100 korun měsíčně/byt
Cíl rekonstrukcevýměna střešní krytiny včetně typových doplňků, výměna střešních oken, zateplení římsy, zateplení lodžií, úprava a osazení hromosvodu

 Zdroj: SFRB

  • Pohled z jiné strany

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.