Ve Velkém Poříčí se zaměřili zejména na střechu

Hlavním cílem rekonstrukce obecního domu ve Velkém Poříčí byla rozsáhlá oprava střechy. Peníze město získalo z programu Panel 2013+, v jehož rámci je možné získat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

Opravený dům ve Velkém Poříčí

V průběhu oprav

Program Panel 2013+ spadá pod Státní fond rozvoje bydlení, který jeho prostřednictvím nabízí levné úvěry na opravu bytových domů pro různé majitele. Půjčku tak může získat společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo stejně jako obec či například soukromý majitel. 

V domě ve Velkém Poříčí se díky téměř dvou a půl milionovému úvěru podařilo opravit střechu a související součásti - obyvatelé každého ze dvaceti bytů budou po dobu patnácti let splácet zhruba 1100 korun měsíčně. Městys Velké Poříčí smlouvu uzavřel 31. července 2013.

KlientMěstys Velké Poříčí
Výše úvěru 2 400 000 korun/15 let
Výše splátky na jeden byt 1 100 korun měsíčně/byt
Cíl rekonstrukcevýměna střešní krytiny včetně typových doplňků, výměna střešních oken, zateplení římsy, zateplení lodžií, úprava a osazení hromosvodu

 Zdroj: SFRB

  • Pohled z jiné strany

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.