Sídliště ve Valašských Kloboukách čeká velká revitalizace

Valašskokloboucká radnice zahajuje stavební sezónu. Nejvýznamnější a největší akcí bude revitalizace sídliště Palackého. Chystá se i budování infrastruktury pro individuální výstavbu a další investiční akce.

Město letos plánuje úpravu komunikace v Zákostelí a chodníků na sídlišti Luční, změnu systému vytápění v základní škole, zateplení části penzionu, revitalizaci sídliště Palackého, zahájení stavby cyklostezky či rekonstrukci centra sociálních služeb. 

„Revitalizace sídliště Palackého je ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. Nenastanou-li žádné komplikace, zahájíme letošní největší investiční akci v polovině měsíce června," řekl starosta Dalibor Maniš. V těchto dnech se dokončuje první etapa investiční akce z minulého roku nazvaná Bezbariérové město. Zbývá dokončit chodník pod radniční zahradou. V další etapě tohoto projektu je plánována ezbariérová úprava chodníků v ulici 
Brumovské. 

Město chystá pozemky po rodinné domky

„Dobré zprávy máme pro občany, kteří chtějí ve městě stavět. Projekční firma zahájila práce pro vybudování infrastruktury individuální výstavby v lokalitě Nad koupalištěm," informoval dále starosta Dalibor Maniš. Zastupitelstvo poté rozhodne o ceně za pozemky, které se budou prodávat. 

Začátkem června bude zahájeno předláždění chodníku v ulici Cyrilometodějská, nový dlážděný povrch získají i chodníky na sídlišti Luční. Město k této opravě použije uchovanou zámkovou dlažbu z chodníku na Cyrilometodějské ulici. 

Opravuje se dům s pečovatelskou službou

Zahájena už byla i revitalizace Domu s pečovatelskou službou I – stará budova. Akce zahrnuje výměnu oken a vstupů, zateplení fasády a stropů půdních prostor. Zvlášť důležité pro imobilní klienty je vybudování bezbariérového vstupu do objektu.

Městu se podařilo získat na revitalizaci dotaci z Operačního fondu Životního prostředí ve výši tři milióny korun Projekt „Místo, kde najdete pomoc – centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách"  vzniká v budově bývalého ústředí Valašky. Stavební úpravy, modernizaci vybavení, opravu technického zázemí a parkovou úpravu okolí podpoří dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 4,7 miliónu korun. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zdroj: tisková zpráva města Valašské Klobouky

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.