Sídliště ve Valašských Kloboukách čeká velká revitalizace

Valašskokloboucká radnice zahajuje stavební sezónu. Nejvýznamnější a největší akcí bude revitalizace sídliště Palackého. Chystá se i budování infrastruktury pro individuální výstavbu a další investiční akce.

Město letos plánuje úpravu komunikace v Zákostelí a chodníků na sídlišti Luční, změnu systému vytápění v základní škole, zateplení části penzionu, revitalizaci sídliště Palackého, zahájení stavby cyklostezky či rekonstrukci centra sociálních služeb. 

„Revitalizace sídliště Palackého je ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. Nenastanou-li žádné komplikace, zahájíme letošní největší investiční akci v polovině měsíce června," řekl starosta Dalibor Maniš. V těchto dnech se dokončuje první etapa investiční akce z minulého roku nazvaná Bezbariérové město. Zbývá dokončit chodník pod radniční zahradou. V další etapě tohoto projektu je plánována ezbariérová úprava chodníků v ulici 
Brumovské. 

Město chystá pozemky po rodinné domky

„Dobré zprávy máme pro občany, kteří chtějí ve městě stavět. Projekční firma zahájila práce pro vybudování infrastruktury individuální výstavby v lokalitě Nad koupalištěm," informoval dále starosta Dalibor Maniš. Zastupitelstvo poté rozhodne o ceně za pozemky, které se budou prodávat. 

Začátkem června bude zahájeno předláždění chodníku v ulici Cyrilometodějská, nový dlážděný povrch získají i chodníky na sídlišti Luční. Město k této opravě použije uchovanou zámkovou dlažbu z chodníku na Cyrilometodějské ulici. 

Opravuje se dům s pečovatelskou službou

Zahájena už byla i revitalizace Domu s pečovatelskou službou I – stará budova. Akce zahrnuje výměnu oken a vstupů, zateplení fasády a stropů půdních prostor. Zvlášť důležité pro imobilní klienty je vybudování bezbariérového vstupu do objektu.

Městu se podařilo získat na revitalizaci dotaci z Operačního fondu Životního prostředí ve výši tři milióny korun Projekt „Místo, kde najdete pomoc – centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách"  vzniká v budově bývalého ústředí Valašky. Stavební úpravy, modernizaci vybavení, opravu technického zázemí a parkovou úpravu okolí podpoří dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 4,7 miliónu korun. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zdroj: tisková zpráva města Valašské Klobouky

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.