Sídliště ve Valašských Kloboukách čeká velká revitalizace

Valašskokloboucká radnice zahajuje stavební sezónu. Nejvýznamnější a největší akcí bude revitalizace sídliště Palackého. Chystá se i budování infrastruktury pro individuální výstavbu a další investiční akce.

Město letos plánuje úpravu komunikace v Zákostelí a chodníků na sídlišti Luční, změnu systému vytápění v základní škole, zateplení části penzionu, revitalizaci sídliště Palackého, zahájení stavby cyklostezky či rekonstrukci centra sociálních služeb. 

„Revitalizace sídliště Palackého je ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. Nenastanou-li žádné komplikace, zahájíme letošní největší investiční akci v polovině měsíce června," řekl starosta Dalibor Maniš. V těchto dnech se dokončuje první etapa investiční akce z minulého roku nazvaná Bezbariérové město. Zbývá dokončit chodník pod radniční zahradou. V další etapě tohoto projektu je plánována ezbariérová úprava chodníků v ulici 
Brumovské. 

Město chystá pozemky po rodinné domky

„Dobré zprávy máme pro občany, kteří chtějí ve městě stavět. Projekční firma zahájila práce pro vybudování infrastruktury individuální výstavby v lokalitě Nad koupalištěm," informoval dále starosta Dalibor Maniš. Zastupitelstvo poté rozhodne o ceně za pozemky, které se budou prodávat. 

Začátkem června bude zahájeno předláždění chodníku v ulici Cyrilometodějská, nový dlážděný povrch získají i chodníky na sídlišti Luční. Město k této opravě použije uchovanou zámkovou dlažbu z chodníku na Cyrilometodějské ulici. 

Opravuje se dům s pečovatelskou službou

Zahájena už byla i revitalizace Domu s pečovatelskou službou I – stará budova. Akce zahrnuje výměnu oken a vstupů, zateplení fasády a stropů půdních prostor. Zvlášť důležité pro imobilní klienty je vybudování bezbariérového vstupu do objektu.

Městu se podařilo získat na revitalizaci dotaci z Operačního fondu Životního prostředí ve výši tři milióny korun Projekt „Místo, kde najdete pomoc – centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách"  vzniká v budově bývalého ústředí Valašky. Stavební úpravy, modernizaci vybavení, opravu technického zázemí a parkovou úpravu okolí podpoří dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 4,7 miliónu korun. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zdroj: tisková zpráva města Valašské Klobouky

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.