Sídliště ve Valašských Kloboukách čeká velká revitalizace

Valašskokloboucká radnice zahajuje stavební sezónu. Nejvýznamnější a největší akcí bude revitalizace sídliště Palackého. Chystá se i budování infrastruktury pro individuální výstavbu a další investiční akce.

Město letos plánuje úpravu komunikace v Zákostelí a chodníků na sídlišti Luční, změnu systému vytápění v základní škole, zateplení části penzionu, revitalizaci sídliště Palackého, zahájení stavby cyklostezky či rekonstrukci centra sociálních služeb. 

„Revitalizace sídliště Palackého je ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. Nenastanou-li žádné komplikace, zahájíme letošní největší investiční akci v polovině měsíce června," řekl starosta Dalibor Maniš. V těchto dnech se dokončuje první etapa investiční akce z minulého roku nazvaná Bezbariérové město. Zbývá dokončit chodník pod radniční zahradou. V další etapě tohoto projektu je plánována ezbariérová úprava chodníků v ulici 
Brumovské. 

Město chystá pozemky po rodinné domky

„Dobré zprávy máme pro občany, kteří chtějí ve městě stavět. Projekční firma zahájila práce pro vybudování infrastruktury individuální výstavby v lokalitě Nad koupalištěm," informoval dále starosta Dalibor Maniš. Zastupitelstvo poté rozhodne o ceně za pozemky, které se budou prodávat. 

Začátkem června bude zahájeno předláždění chodníku v ulici Cyrilometodějská, nový dlážděný povrch získají i chodníky na sídlišti Luční. Město k této opravě použije uchovanou zámkovou dlažbu z chodníku na Cyrilometodějské ulici. 

Opravuje se dům s pečovatelskou službou

Zahájena už byla i revitalizace Domu s pečovatelskou službou I – stará budova. Akce zahrnuje výměnu oken a vstupů, zateplení fasády a stropů půdních prostor. Zvlášť důležité pro imobilní klienty je vybudování bezbariérového vstupu do objektu.

Městu se podařilo získat na revitalizaci dotaci z Operačního fondu Životního prostředí ve výši tři milióny korun Projekt „Místo, kde najdete pomoc – centrum sociálních služeb ve Valašských Kloboukách"  vzniká v budově bývalého ústředí Valašky. Stavební úpravy, modernizaci vybavení, opravu technického zázemí a parkovou úpravu okolí podpoří dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 4,7 miliónu korun. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zdroj: tisková zpráva města Valašské Klobouky

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.