Ve Zlíně si od SFRB půjčili pět milionů korun

Doslova od podlahy až po střechu nechalo opravit panelový dům společenství vlastníků ve zlínské části Křiby. Umožnil jim to výhodný úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení ve více než pětimilionové výši.

Nově opravený vchod do zlínského paneláku

Tisíc korun měsíčně po dobu patnácti let. Tolik bude platit každý z osmačtyřiceti bytů coby velice přijatelnou splátku za levný úvěr, který si společenství vlastníků jednotek Křiby ve Zlíně vzalo v rámci programu Panel 2013+. Díky němu mohli nechat důkladně zateplit starší panelový dům a mohou tak počítat s nižšími výdaji na vytápění.

Půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení lze využít rovněž na opravu nepanelových domů, nerozhoduje ani způsob vlastnictví. Mohou si je vzít nejen SVJ, ale i bytová družstva, obce či soukromí majitelé. 

KlientSVJ Křiby, Zlín
Výše úvěru 5 100 000 korun
Výše splátky1000 korun/byt
Cíl rekonstrukcesanace základů a izolace spodní stavby, oprava a zateplení obvodového pláště, oprava a zateplení střechy, oprava a zasklení lodžií, oprava hromosvodů a úprava vstupního prostoru. 

Zdroj: SFRB

  • Nová omítka v tlumené hnědé na zatepleném plášti

  • Původní stav už byl neudržitelný

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...