V Olomouci se staví domov i nájemní byty pro seniory

Hanácká metropole se snažit řešit problémy, které přináší stárnutí populace města. Jedním z kroků je výstavba nového Domova seniorů v městské části Slavonín. Domov, který seniorům poskytne komplexní sociální služby, bude v Jižní ulici stát do roka. Krom toho v Olomouci roste také nájemní bydlení pro seniory.

Moderní zařízení se čtyřiadvacetihodinovou zdravotnickou i ošetřovatelskou péčí, které se buduje v Olomouci, bude mít kapacitu sto dvacet míst. Ve městě ho staví soukromý investor, což bylo přáním vedení města. „Naší snahou bylo, aby projekt realizoval privátní subjekt. Vstup provozovatele specializované sítě, která by starším lidem dokázala poskytnout komplexní péči, jsme se snažili podpořit nabídkou prodeje a pronájmu pozemků z majetku města,“ vysvětlil primátor Olomouce Martin Major. Pro stavbu domova radní vybrali parcely v běžné bytové zástavbě s dobrou dopravní dostupností. 

Vznik domova v Olomouci byl pro radní prioritou, protože stoupá poptávka po komplexní a trvalé péči o seniory. Z demografických analýz navíc vyplývá, že tento trend bude se stárnutím populace ještě sílit. Zařízení, které by poskytovalo trvalou péči starším občanům, ve městě přitom schází. 

Privátní investor se ve své síti zařízení specializuje zejména na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou, ale místo zde mohou najít i další lidé. Náklady na výstavbu olomouckého domova, jehož hlavní část by měly tvořit jednolůžkové, maximálně dvoulůžkové pokoje, jsou odhadovány na zhruba 100 milionů korun.

Šest desítek bytů pro seniory

V Olomouci nyní nově vzniká také nájemní bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou, které město s využitím svého rozpočtu staví v ulici Přichystalova. Po náročné rekonstrukci domu, jenž byl v posledních letech využíván jako bytová náhrada pro neplatiče nájemného, vznikne šest desítek malometrážních bytů, včetně šesti bezbariérových. Podpora z rozpočtu města jde dlouhodobě také na terénní sociální služby, které v Olomouci seniorům poskytují nejrůznější privátní organizace a sdružení. 

Na území bývalého okresu Olomouc je celkem deset domovů pro seniory s celkovou kapacitou 935 lůžek, na které jsou evidovány bezmála tři tisícovky žádostí. Čekací doba se pohybuje mezi šesti měsíci až třemi lety. Přímo v Olomouci je nyní pouze jeden domov pro seniory, Pohoda Chválkovice, s kapacitou 218 lůžek a čekací dobou dva až tři roky. 

Zdroj: magistrát Olomouc, www.olomouc.eu

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.