V Olomouci se staví domov i nájemní byty pro seniory

Hanácká metropole se snažit řešit problémy, které přináší stárnutí populace města. Jedním z kroků je výstavba nového Domova seniorů v městské části Slavonín. Domov, který seniorům poskytne komplexní sociální služby, bude v Jižní ulici stát do roka. Krom toho v Olomouci roste také nájemní bydlení pro seniory.

Moderní zařízení se čtyřiadvacetihodinovou zdravotnickou i ošetřovatelskou péčí, které se buduje v Olomouci, bude mít kapacitu sto dvacet míst. Ve městě ho staví soukromý investor, což bylo přáním vedení města. „Naší snahou bylo, aby projekt realizoval privátní subjekt. Vstup provozovatele specializované sítě, která by starším lidem dokázala poskytnout komplexní péči, jsme se snažili podpořit nabídkou prodeje a pronájmu pozemků z majetku města,“ vysvětlil primátor Olomouce Martin Major. Pro stavbu domova radní vybrali parcely v běžné bytové zástavbě s dobrou dopravní dostupností. 

Vznik domova v Olomouci byl pro radní prioritou, protože stoupá poptávka po komplexní a trvalé péči o seniory. Z demografických analýz navíc vyplývá, že tento trend bude se stárnutím populace ještě sílit. Zařízení, které by poskytovalo trvalou péči starším občanům, ve městě přitom schází. 

Privátní investor se ve své síti zařízení specializuje zejména na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou, ale místo zde mohou najít i další lidé. Náklady na výstavbu olomouckého domova, jehož hlavní část by měly tvořit jednolůžkové, maximálně dvoulůžkové pokoje, jsou odhadovány na zhruba 100 milionů korun.

Šest desítek bytů pro seniory

V Olomouci nyní nově vzniká také nájemní bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou, které město s využitím svého rozpočtu staví v ulici Přichystalova. Po náročné rekonstrukci domu, jenž byl v posledních letech využíván jako bytová náhrada pro neplatiče nájemného, vznikne šest desítek malometrážních bytů, včetně šesti bezbariérových. Podpora z rozpočtu města jde dlouhodobě také na terénní sociální služby, které v Olomouci seniorům poskytují nejrůznější privátní organizace a sdružení. 

Na území bývalého okresu Olomouc je celkem deset domovů pro seniory s celkovou kapacitou 935 lůžek, na které jsou evidovány bezmála tři tisícovky žádostí. Čekací doba se pohybuje mezi šesti měsíci až třemi lety. Přímo v Olomouci je nyní pouze jeden domov pro seniory, Pohoda Chválkovice, s kapacitou 218 lůžek a čekací dobou dva až tři roky. 

Zdroj: magistrát Olomouc, www.olomouc.eu

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.