STATISTIKA: Kolik bytů se stavělo v minulém půlstoletí?

Ačkoli to zvláště ve velkých městech může dle reklam developerů vypadat, že se nikdy nestavělo více bytů, není tomu tak. Největší boom panoval v 70. letech minulého století. Výstavba znovu ožila až v polovině 90. let, aby ji o deset let později zpomalila ekonomická krize.

V prvních poválečných letech se v Československu moc bytů nestavělo, protože jich zbylo hodně volných po odsunu německého obyvatelstva – ještě v padesátých letech vyrostlo nejvýše 30 tisíc nových bytů ročně, což bylo mnohem méně než ve srovnatelných evropských zemích. Statistici přitom počítají jak byty v bytových domech, tak ty v domech rodinných – obvykle tady platí, že co domek, to jeden byt.

Rok 1975: sto tisíc nových bytů ročně

V 60. letech už výstavba stoupla na zhruba 50 tisíc bytů ročně a vrcholu dosáhla bytová výstavba v 70. letech minulého století, kdy se dokončovalo více než 80 tisíc bytů ročně. V roce 1975 to bylo dokonce téměř sto tisíc bytů. Intenzita bytové výstavby tehdy činila 8 až 9 bytů na 1 000 obyvatel ročně a výrazně převyšovala hladinu výstavby ve většině zemí Evropy.

Po roce 1980 se výrazněji začal snižovat objem zahajovaných i dokončovaných bytů. V letech 1981 až 1985 bylo dokončováno průměrně ročně 61 108 bytů (5,92 na 1 000 obyvatel ročně), v letech 1986 až 1990 jen 49 289 bytů (4,76 dokončených bytů na 1 000 obyvatel ročně).

S rokem 1989 skončila masivní státní podpora bytové výstavby, což se okamžitě projevilo. V roce 1990 sice bylo zásluhou příspěvku na výstavbu rodinných domů zahájeno 61 004 bytů proti 55 965 bytům v roce 1989, avšak již v roce 1991 byla zahájena pouhá šestina tohoto počtu. V dalších dvou letech se počet zahájených budov ještě dále snižoval.

Největší propad? Roky 1993 a 1995

V roce 1993 bylo vydáno pouze 7 454 stavebních povolení, nejméně za dobu, kdy statistici tyto údaje sledují. S několikaletým zpožděním se deprese zahajované bytové výstavby promítla i do klesajícího počtu bytů dokončených. Na samotné dno, pomineme-li první poválečná léta až do roku 1948, klesla dokončená bytová výstavba v roce 1995, kdy bylo v republikovém úhrnu postaveno jen 12 998 bytů, což představovalo 1,26 dokončených bytů na 1 000 obyvatel. Výstavba se více oživila až v roce 1996.

Téměř polovina bytů vznikla v rodinných domech

Etapa postupného oživování zahajované bytové výstavby po roce 1993 měla první vrchol v roce 1998, kdy bylo zahájeno 35 027 bytů (3,40 bytů na 1 000 obyvatel), další vrchol přišel v letech 2006 až 2008, kdy bylo ročně zahajováno 43,5–44 tis. bytů, což představovalo intenzitu ve výši cca 4,2 bytů na 1 000 obyvatel). Už v roce 2008 se však začala projevovat hospodářská krize, která na stavebnictví a tím i bytovou výstavbu naplno dopadla následující dva roky. V roce 2010 bylo totiž zahájeno jen 28 135 bytů, což byl třetinový propad, v roce 2012 to bylo dokonce jen 23 853 bytů. 

V průběhu šestnáctiletého období 1997 až 2012 bylo zahájeno na území České republiky celkem 559 875 bytů, z toho 262 336 bytů (46,9 %) v nových rodinných domech a 153 127 bytů (27,4 %) v novostavbách bytových domů. Na přístavby a nástavby ve starších budovách bylo vydáno 52 469 stavebních povolení (9,4 %) v případě rodinných domů a 34 476 povolení (6,2 %) v případě bytových domů. Byla zahájena výstavba 14 037 bytů (2,5 %) v domovech pro seniory a v domovech-penzionech, v nebytových budovách bylo zahájeno 23 608 bytů (4,2 %) a pro stavební úpravy nebytových prostorů bylo vydáno povolení na výstavbu 19 822 bytů (3,5 % úhrnného počtu).

Zdroj: Český statistický úřad 

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.