Majitel v. nájemník: uzavření nájemní smlouvy

Jednou z věcí, kterou nový občanský zákoník výrazně změnil, je způsob uzavírání nájemní smlouvy. Vysvětlíme vám, jaké musí mít náležitosti a ukážeme vám, jak má nová nájemní smlouva vypadat.

Nový občanský zákoník neuvádí základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu, tak jako původní právní úprava, kdy jejich absence ve smlouvě znamenala absolutní neplatnost smlouvy. Vychází se z předpokladu, že pokud by si strany ujednaly něco, co by vedlo ke zkrácení nájemcových práv, nepřihlíželo by se k tomu. 

Přesto by měl být ve smlouvě vymezen minimálně předmět nájmu, doba trvání nájemního vztahu a výše nájemného a rozsah poskytovaných služeb.

Další náležitosti, které by měla nebo mohla, v některých případech, smlouva o nájmu bytu obsahovat: 

 • Vy vymezení předmětu nájmu číslo parcelní pozemku, na kterém se dům s byty nachází včetně vymezení katastrálního území, především v případech, kdy bude vlastník pozemku odlišný od vlastníka stavby – viz § 1240 a následující. 
 • Skutečnost, že bude pronajímán k obývání jiný než obytný prostor - § 2236
 • Údaj, že byt bude pronajímán jako služební nebo jako byt zvláštního určení - § 2297 a násl. resp. § 2300 a násl.
 • Výměra podlahové plochy bytu, pokud se nájemné stanoví ve vztahu k podlahové ploše bytu
 • Vymezení účasti nájemce na drobných opravách a údržbě bytu   - § 2257
 • Zvláštní práva a povinnosti, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení oprav, pokud je byt nájemci předáván jako nezpůsobilý k bydlení   - § 2242
 • Ujednání o každoročním zvyšování nájemného - § 2248
 • Ujednání o vyloučení zvyšování nájemného - § 2249
 • Platební podmínky pro platbu nájemného a úhrad za služby, které poskytuje pronajímatel - § 2251
 • Ujednání o jistotě - § 2254
 • Ujednání o paušální platbě  - § 9 zák. č. 67/2013 Sb.
 • Ujednání o zákazu podnájmu - § 2275
 • Pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele - § 2256
 • Výhrada pronajímatele udělit souhlas s přijetím nového člena domácnosti - § 2272
 •  Ujednání o uplatnění práva před rozhodcem v případě sporu - § 3017
 • Ujednání o způsobu předání bytu po skončení nájmu - § 2292

Smlouva o nájmu bytu může samozřejmě obsahovat ještě další náležitosti, je to však na posouzení smluvních stran. V žádném případě nesmí smlouva o nájmu bytu obsahovat ujednání zkracující nájemcova práva.

Příklad toho, jak může nová nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku vypadat, najdete ZDE. Pokud vám cokoli není jasné, můžete posílat otázky do poradny Portálu o bydlení na mail info@portalobydlení.cz - naši odborníci vám na ně rádi odpoví. 

Zdroj: právní odbor ministerstva pro místní rozvoj

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.