MAJITEL v. NÁJEMNÍK: hledejte odpovědi v naší poradně

Potřebujete poradit se změnami, které do vztahu majitele a nájemníka vnesl nový občanský zákoník? Obraťte se na poradnu Portálu o bydlení. Svůj vlastní názor můžete vyjádřit pomocí dotazníku, který jsme rovněž zveřejnili.

Trápí vás změny, které na vás odd letošního roku dopadly coby na majitele bytu či nájemníka? Nebo v nich nevidíte žádný problém, jen vám není vše úplně jasné? 

Zajímá nás váš názor, a proto jsme připravili dotazník - v něm můžete pomocí otázek dát najevo, jak se vašeho života nové zákony dotkly. Týká se to jak nového občanského zákoníku, který mimo jiné měnil náležitosti nájemní smlouvy či výpovědi z nájmu, tak zákona o obchodních korporacích, který má přímý vliv na činnost bytových družstev. Společenství vlastníků jednotek se zase od letošního roku potýkají s tím, že už neexistují vzorové stanovy a ona tápou, zda jim vystačí ty dosavadní či nikoliv. 

Výsledky dotazníku mohou přispět ke změnám zákoníku

Budeme rádi, když náš dotazník vyplníte a to hned z několika důvodů. Jednak díky tomu budeme vědět, jakým směrem se zaměřit při přípravě textů na Portál o bydlení. Výsledky dotazníku navíc poslouží jako podklad pro další jednání právníků, zákonodárců a vlády, kteří se už nyní zabývají připomínkami k nově platné legislativě. Výsledkem by měla být například novela nového občanského zákoníku, která upraví ta jeho ustanovení, která lidem v praxi způsobují zbytečné problémy. 

Pokud chcete nejen vyjádřit svůj názor, ale zároveň také potřebujete poradit s problémy, které se týkající bydlení - a nejen pokud jde o změny platné od letošního roku, obraťte se na poradnu Portálu o bydlení. Dosavadní otázky a odpovědi, které neustále průběžně doplňujeme, najdete ZDE, rozdělené tematicky do jednotlivých kapitol. 

Své dotazy můžete posílat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...