Lidé v Plzeňském kraji mohou získat dotace na kotle

Na výměnu starých kotlů za nové účinné nízkoemisní míří dalších 20 milionů korun. Ministr Richard Brabec, plzeňský hejtman Václav Šlajs a ředitel SFŽP ČR Petr Valdman tento týden podepsali dohodu o spolupráci v rámci tzv. kotlíkové dotace. Po startu podobných výzev v Ústeckém a Královéhradeckém kraji zhruba před týdnem budou moci o příspěvek nyní žádat i lidé v Plzeňském kraji.

V pořadí už 7. výzva k podávání žádostí na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva odstartuje už za necelý týden v Plzeňském kraji. Polovinou dvacetimilionové částky přispěje kraj a druhou polovinu vyhradilo ministerstvo ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Příjem žádostí o dotaci zahájí Krajský úřad Plzeňského kraje v pondělí 26. května v 10 hodin. O příspěvek lidé mohou žádat na kotel s tepelným výkonem do 50 kW až do 30. června, ovšem za předpokladu, že dvacetimilionová alokace nebude vyčerpána dříve.

V Hradci Králové celou částku vyčerpali za jediný týden

„Výměnu starých neekologických kotlů považuji za jednu ze svých priorit. Jsem rád, že se nám postupně daří nacházet pro tento projekt další a další prostředky, díky kterým se podaří zlepšit kvalitu ovzduší v naší zemi. Výměna jediného starého kotle znamená pokles prachu v ovzduší o 100 kg za rok. Proto jsem se rozhodl získat na výměnu kotlů 9 miliard korun z evropských fondů v období po roce 2014, a to nejen pro kraje se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale pro celou republiku," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Obyvatelé Plzeňského kraje budou mít poprvé možnost s přispěním státu i kraje vyměnit stávající kotel na tuhá paliva za nový, který bude méně zatěžovat znečištěné ovzduší. Občané Královéhradeckého kraje rozpočet 20 milionů korun vyčerpali za týden. 

Příjem žádostí v této výzvě bude na rozdíl od krajů Ústeckého a Královéhradeckého v kraji Plzeňském probíhat ve dvou fázích. Nejprve elektronicky v aplikaci eDotace, kde žadatelé dostanou pořadové číslo. Do pěti pracovních dnů pak odevzdají tištěnou žádost se všemi povinnými přílohami na podatelně plzeňského krajského úřadu.

Nutná je včasná elektronická registrace 

Pro podání elektronické žádosti je potřeba registrace v aplikaci eDotace. Žadatelé by si registraci do této aplikace měli vyřídit s dostatečným předstihem před otevřením systému pro příjem žádostí 26. května 2014 v avizovaných 10 hodin. Také by měli věnovat zvýšenou pozornost povinným přílohám, které se přikládají k tištěné žádosti. Zejména je nutné doložit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu.

Manuál k registraci a podání žádosti v aplikaci eDotace je k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje. Dotace se nevztahuje na výměny kotlů uskutečněné před 26. květnem 2014. Podporovaný kotel musí být zároveň v době realizace akce uvedený v průběžně aktualizovaném Seznamu výrobků a technologií (SVT), který je k mání na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR. 

Zdroj: SFŽP

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.