MAJITEL v. NÁJEMNÍK: potřebujete poradit s nájemným?

Květnový seriál Portálu o bydlení, v němž jsme se věnovali především dopadu nového občanského zákoníku na vztah majitele a nájemníka, se chýlí ke konci. I nadále však můžete posílat své dotazy na toto téma do poradny portálu. Budeme je průběžně vyřizovat a i s odpovědmi zveřejňovat.

Může mi majitel skokově zvýšit nájemné? Jak je to s kaucí - skutečně budu při pronájmu bytu platit zálohu ve výši šestiměsíčního nájemného? Mohu převést družstevní byt na své syny? 

To jsou jen některé z dotazů, které tento měsíc dorazily do poradny o bydlení poté, co jsme se začali věnovat změnám zavedeným od ledna novým občanským zákoníkem. Případně zákonem o obchodních korporacích, který pro změnu řídí činnost bytových družstev. 

Nepřevádí se práva, ale družstevní podíl

Ten přitom ovlivní nejen činnost družstevních orgánů, ale má dopad i na samotné družstevníky, což dokládá například dotaz na odpověď čtenáře, který se ptal, zda může převést členská práva a povinnosti na své syny stejně, jako tomu bylo ještě loni. 

"Od 1.  ledna 2014 je v platnosti nový zákon a to Zákon o obchodních korporacích. Nelze proto již převádět členská práva a povinnosti, ale převádí se tzv. družstevní podíl. Převádět stejně tak dědit se tak bude členství v družstvu jako celek, tedy jde o celkovou majetkovou a nemajetkovou podstatu. V současné době upozorňuji, že se i v souladu se Zákonem o obchodních korporacích mění stanovy družstva (donucovacími ustanoveními do 30. 6. 2014). Doporučuji proto seznámit se se zákonem č. 90/2012 Sb., a to jak ve vztahu k členství v bytovém družstvu tak i ve vztahu k převodu družstevního podílu.," uvedla právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků České republiky. 

Stanovy zatím není třeba přepisovat

Dalším častým dotazem je otázka týkající se nových stanov pro společenství vlastníků jednotek, jelikož nová legislativa s nimi již v původní podobě nepočítá. Podle právníků však zatím není třeba funkční stanovy měnit - pokud by se objevila sporná otázka, přihlíží se pak k ustavením nového občanského zákoníku, který platí od letošního roku. 

Všechny zodpovězené dotazy, které přibývají každý týden, najdete v poradně Portálu o bydlení ZDE. Jsou přehledně roztříděny do tematických kapitol. Pokud potřebujete další upřesnění, můžete svou otázku zaslat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz.

Chcete rovněž uvést svou zkušenost s novým občanským zákoníkem nebo zákonem o obchodních korporacích? Využijte k tomu jednoduchý DOTAZNÍK - můžete tak případně přispět k úpravě legislativy a vychytání jejich nedostatků. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.