MAJITEL v. NÁJEMNÍK: potřebujete poradit s nájemným?

Květnový seriál Portálu o bydlení, v němž jsme se věnovali především dopadu nového občanského zákoníku na vztah majitele a nájemníka, se chýlí ke konci. I nadále však můžete posílat své dotazy na toto téma do poradny portálu. Budeme je průběžně vyřizovat a i s odpovědmi zveřejňovat.

Může mi majitel skokově zvýšit nájemné? Jak je to s kaucí - skutečně budu při pronájmu bytu platit zálohu ve výši šestiměsíčního nájemného? Mohu převést družstevní byt na své syny? 

To jsou jen některé z dotazů, které tento měsíc dorazily do poradny o bydlení poté, co jsme se začali věnovat změnám zavedeným od ledna novým občanským zákoníkem. Případně zákonem o obchodních korporacích, který pro změnu řídí činnost bytových družstev. 

Nepřevádí se práva, ale družstevní podíl

Ten přitom ovlivní nejen činnost družstevních orgánů, ale má dopad i na samotné družstevníky, což dokládá například dotaz na odpověď čtenáře, který se ptal, zda může převést členská práva a povinnosti na své syny stejně, jako tomu bylo ještě loni. 

"Od 1.  ledna 2014 je v platnosti nový zákon a to Zákon o obchodních korporacích. Nelze proto již převádět členská práva a povinnosti, ale převádí se tzv. družstevní podíl. Převádět stejně tak dědit se tak bude členství v družstvu jako celek, tedy jde o celkovou majetkovou a nemajetkovou podstatu. V současné době upozorňuji, že se i v souladu se Zákonem o obchodních korporacích mění stanovy družstva (donucovacími ustanoveními do 30. 6. 2014). Doporučuji proto seznámit se se zákonem č. 90/2012 Sb., a to jak ve vztahu k členství v bytovém družstvu tak i ve vztahu k převodu družstevního podílu.," uvedla právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků České republiky. 

Stanovy zatím není třeba přepisovat

Dalším častým dotazem je otázka týkající se nových stanov pro společenství vlastníků jednotek, jelikož nová legislativa s nimi již v původní podobě nepočítá. Podle právníků však zatím není třeba funkční stanovy měnit - pokud by se objevila sporná otázka, přihlíží se pak k ustavením nového občanského zákoníku, který platí od letošního roku. 

Všechny zodpovězené dotazy, které přibývají každý týden, najdete v poradně Portálu o bydlení ZDE. Jsou přehledně roztříděny do tematických kapitol. Pokud potřebujete další upřesnění, můžete svou otázku zaslat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz.

Chcete rovněž uvést svou zkušenost s novým občanským zákoníkem nebo zákonem o obchodních korporacích? Využijte k tomu jednoduchý DOTAZNÍK - můžete tak případně přispět k úpravě legislativy a vychytání jejich nedostatků. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.