MAJITEL v. NÁJEMNÍK: potřebujete poradit s nájemným?

Květnový seriál Portálu o bydlení, v němž jsme se věnovali především dopadu nového občanského zákoníku na vztah majitele a nájemníka, se chýlí ke konci. I nadále však můžete posílat své dotazy na toto téma do poradny portálu. Budeme je průběžně vyřizovat a i s odpovědmi zveřejňovat.

Může mi majitel skokově zvýšit nájemné? Jak je to s kaucí - skutečně budu při pronájmu bytu platit zálohu ve výši šestiměsíčního nájemného? Mohu převést družstevní byt na své syny? 

To jsou jen některé z dotazů, které tento měsíc dorazily do poradny o bydlení poté, co jsme se začali věnovat změnám zavedeným od ledna novým občanským zákoníkem. Případně zákonem o obchodních korporacích, který pro změnu řídí činnost bytových družstev. 

Nepřevádí se práva, ale družstevní podíl

Ten přitom ovlivní nejen činnost družstevních orgánů, ale má dopad i na samotné družstevníky, což dokládá například dotaz na odpověď čtenáře, který se ptal, zda může převést členská práva a povinnosti na své syny stejně, jako tomu bylo ještě loni. 

"Od 1.  ledna 2014 je v platnosti nový zákon a to Zákon o obchodních korporacích. Nelze proto již převádět členská práva a povinnosti, ale převádí se tzv. družstevní podíl. Převádět stejně tak dědit se tak bude členství v družstvu jako celek, tedy jde o celkovou majetkovou a nemajetkovou podstatu. V současné době upozorňuji, že se i v souladu se Zákonem o obchodních korporacích mění stanovy družstva (donucovacími ustanoveními do 30. 6. 2014). Doporučuji proto seznámit se se zákonem č. 90/2012 Sb., a to jak ve vztahu k členství v bytovém družstvu tak i ve vztahu k převodu družstevního podílu.," uvedla právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků České republiky. 

Stanovy zatím není třeba přepisovat

Dalším častým dotazem je otázka týkající se nových stanov pro společenství vlastníků jednotek, jelikož nová legislativa s nimi již v původní podobě nepočítá. Podle právníků však zatím není třeba funkční stanovy měnit - pokud by se objevila sporná otázka, přihlíží se pak k ustavením nového občanského zákoníku, který platí od letošního roku. 

Všechny zodpovězené dotazy, které přibývají každý týden, najdete v poradně Portálu o bydlení ZDE. Jsou přehledně roztříděny do tematických kapitol. Pokud potřebujete další upřesnění, můžete svou otázku zaslat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz.

Chcete rovněž uvést svou zkušenost s novým občanským zákoníkem nebo zákonem o obchodních korporacích? Využijte k tomu jednoduchý DOTAZNÍK - můžete tak případně přispět k úpravě legislativy a vychytání jejich nedostatků. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.