MAJITEL v. NÁJEMNÍK: potřebujete poradit s nájemným?

Květnový seriál Portálu o bydlení, v němž jsme se věnovali především dopadu nového občanského zákoníku na vztah majitele a nájemníka, se chýlí ke konci. I nadále však můžete posílat své dotazy na toto téma do poradny portálu. Budeme je průběžně vyřizovat a i s odpovědmi zveřejňovat.

Může mi majitel skokově zvýšit nájemné? Jak je to s kaucí - skutečně budu při pronájmu bytu platit zálohu ve výši šestiměsíčního nájemného? Mohu převést družstevní byt na své syny? 

To jsou jen některé z dotazů, které tento měsíc dorazily do poradny o bydlení poté, co jsme se začali věnovat změnám zavedeným od ledna novým občanským zákoníkem. Případně zákonem o obchodních korporacích, který pro změnu řídí činnost bytových družstev. 

Nepřevádí se práva, ale družstevní podíl

Ten přitom ovlivní nejen činnost družstevních orgánů, ale má dopad i na samotné družstevníky, což dokládá například dotaz na odpověď čtenáře, který se ptal, zda může převést členská práva a povinnosti na své syny stejně, jako tomu bylo ještě loni. 

"Od 1.  ledna 2014 je v platnosti nový zákon a to Zákon o obchodních korporacích. Nelze proto již převádět členská práva a povinnosti, ale převádí se tzv. družstevní podíl. Převádět stejně tak dědit se tak bude členství v družstvu jako celek, tedy jde o celkovou majetkovou a nemajetkovou podstatu. V současné době upozorňuji, že se i v souladu se Zákonem o obchodních korporacích mění stanovy družstva (donucovacími ustanoveními do 30. 6. 2014). Doporučuji proto seznámit se se zákonem č. 90/2012 Sb., a to jak ve vztahu k členství v bytovém družstvu tak i ve vztahu k převodu družstevního podílu.," uvedla právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků České republiky. 

Stanovy zatím není třeba přepisovat

Dalším častým dotazem je otázka týkající se nových stanov pro společenství vlastníků jednotek, jelikož nová legislativa s nimi již v původní podobě nepočítá. Podle právníků však zatím není třeba funkční stanovy měnit - pokud by se objevila sporná otázka, přihlíží se pak k ustavením nového občanského zákoníku, který platí od letošního roku. 

Všechny zodpovězené dotazy, které přibývají každý týden, najdete v poradně Portálu o bydlení ZDE. Jsou přehledně roztříděny do tematických kapitol. Pokud potřebujete další upřesnění, můžete svou otázku zaslat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz.

Chcete rovněž uvést svou zkušenost s novým občanským zákoníkem nebo zákonem o obchodních korporacích? Využijte k tomu jednoduchý DOTAZNÍK - můžete tak případně přispět k úpravě legislativy a vychytání jejich nedostatků. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

17.10.2018
Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.

Naší snahou je program Nová zelená úsporám neustále přizpůsobovat aktuálním trendům v oblasti...

16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.