Ministerstvo vydalo souhrnné údaje o bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení, která vyšla pod názvem Vybrané údaje o bydlení 2013. Autoři v ní shromáždili aktuální údaje týkající se této problematiky a to včetně mezinárodního srovnání.

Co lidé v souvislosti s bydlením řeší v posledních letech čím dál více? Energie, přesněji řečeno jejich úspory. Proto jim autoři letošní publikace o bydlení z ministerstva pro místní rozvoj věnovali zvláštní pozornost. 

Úspora spotřeby energie je součástí cílů Evropské unie - kam patří například záměr snížit emise skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie, zvýšit energetickou účinnost.

Čtěte o nákladech na bydlení 

Celou publikaci najdete na webu ministerstva pro místní rozvoj nebo v příloze tohoto textu. Najdete v ní následující kapitoly: 

  1. kapitola Bydlení v roce 2013
  2. kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2013
  3. kapitola Bydlení - Domovní a bytový fond podle sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011
  4. kapitola Bytová výstavba
  5. kapitola Stavebnictví
  6. kapitola Energie
  7. kapitola Ceny
  8. kapitola Náklady na bydlení
  9. kapitola Úvěry na bydlení

„Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na makroekonomický rámec, státní podporu směřující do oblasti bydlení, údaje o domovním a bytovém fondu podle výsledků sčítání lidu z roku 2011, na bytovou výstavbu a stavebnictví, ceny bydlení, náklady na bydlení a úvěry na bydlení.  Jsme přesvědčeni, že publikace je kvalitním zdrojem informací pro různé subjekty zabývající se problematikou bydlení, ať už to jsou orgány veřejné správy, různé profesní organizace či akademická sféra,“ řekla Alexandra Vobořilová z odboru politiky bydlení.

Kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2013 nabízí údaje o poskytovaných podporách v oblasti bydlení, a to nejen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení, ale i Ministerstva financí (stavební spoření), a Ministerstva práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení). Současně podává přehled o celkovém objemu výdajů státu na bydlení a jeho struktuře podle jednotlivých resortů. Získaná data slouží Ministerstvu pro místní rozvoj jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti.

Zdroj: MMR

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.