Ministerstvo vydalo souhrnné údaje o bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení, která vyšla pod názvem Vybrané údaje o bydlení 2013. Autoři v ní shromáždili aktuální údaje týkající se této problematiky a to včetně mezinárodního srovnání.

Co lidé v souvislosti s bydlením řeší v posledních letech čím dál více? Energie, přesněji řečeno jejich úspory. Proto jim autoři letošní publikace o bydlení z ministerstva pro místní rozvoj věnovali zvláštní pozornost. 

Úspora spotřeby energie je součástí cílů Evropské unie - kam patří například záměr snížit emise skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie, zvýšit energetickou účinnost.

Čtěte o nákladech na bydlení 

Celou publikaci najdete na webu ministerstva pro místní rozvoj nebo v příloze tohoto textu. Najdete v ní následující kapitoly: 

  1. kapitola Bydlení v roce 2013
  2. kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2013
  3. kapitola Bydlení - Domovní a bytový fond podle sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011
  4. kapitola Bytová výstavba
  5. kapitola Stavebnictví
  6. kapitola Energie
  7. kapitola Ceny
  8. kapitola Náklady na bydlení
  9. kapitola Úvěry na bydlení

„Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na makroekonomický rámec, státní podporu směřující do oblasti bydlení, údaje o domovním a bytovém fondu podle výsledků sčítání lidu z roku 2011, na bytovou výstavbu a stavebnictví, ceny bydlení, náklady na bydlení a úvěry na bydlení.  Jsme přesvědčeni, že publikace je kvalitním zdrojem informací pro různé subjekty zabývající se problematikou bydlení, ať už to jsou orgány veřejné správy, různé profesní organizace či akademická sféra,“ řekla Alexandra Vobořilová z odboru politiky bydlení.

Kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2013 nabízí údaje o poskytovaných podporách v oblasti bydlení, a to nejen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení, ale i Ministerstva financí (stavební spoření), a Ministerstva práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení). Současně podává přehled o celkovém objemu výdajů státu na bydlení a jeho struktuře podle jednotlivých resortů. Získaná data slouží Ministerstvu pro místní rozvoj jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti.

Zdroj: MMR

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.