Na píseckém sídlišti přibudou parkovací místa i kontejnery

V rámci právě probíhající II. etapy revitalizace sídliště Portyč se jeho obyvatelé mohou těšit na zvýšení počtu parkovacích míst, zeleně a kontejnerů na komunální odpad. Město k tomu využívá fondy EU.

Momentálně je v lokalizované II. etapě 431 parkovacích míst, přičemž po dokončení jich zde bude 470. V prostoru bývalé budovy vojenské správy v blízkosti ulice Pražská město nechá vybudovat dalších 22 parkovací míst a celkem zde budou mít řidiči k dispozici 50 míst.

Dvakrát více zeleně

Velké změny se dotknou také stávajících stromů a veřejné zeleně. V rámci projektu město nechá vykácet 175 starých a nezdravch stromů, které nově nahradí takřka dvojnásobný počet stromů nových. Celkem bude na sídlišti Portyč vysazeno 356 stromů, které obohatí veřejnou zeleň. Zvýší se také počet kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Těch je aktuálně na sídlišti 72 a nově jich bude 88.

Celkové náklady II. etapy revitalizace sídliště Portyč dosáhnou bezmála 40 milionů korun, z čehož z fondů EU bude hrazeno 85 procent a z rozpočtu města 15 procent nákladů. Veškeré stavební práce a úpravy veřejných prostranství budou dokončeny do konce října 2014.

Zdroj: www.pisek-mesto.cz

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.