Na píseckém sídlišti přibudou parkovací místa i kontejnery

V rámci právě probíhající II. etapy revitalizace sídliště Portyč se jeho obyvatelé mohou těšit na zvýšení počtu parkovacích míst, zeleně a kontejnerů na komunální odpad. Město k tomu využívá fondy EU.

Momentálně je v lokalizované II. etapě 431 parkovacích míst, přičemž po dokončení jich zde bude 470. V prostoru bývalé budovy vojenské správy v blízkosti ulice Pražská město nechá vybudovat dalších 22 parkovací míst a celkem zde budou mít řidiči k dispozici 50 míst.

Dvakrát více zeleně

Velké změny se dotknou také stávajících stromů a veřejné zeleně. V rámci projektu město nechá vykácet 175 starých a nezdravch stromů, které nově nahradí takřka dvojnásobný počet stromů nových. Celkem bude na sídlišti Portyč vysazeno 356 stromů, které obohatí veřejnou zeleň. Zvýší se také počet kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Těch je aktuálně na sídlišti 72 a nově jich bude 88.

Celkové náklady II. etapy revitalizace sídliště Portyč dosáhnou bezmála 40 milionů korun, z čehož z fondů EU bude hrazeno 85 procent a z rozpočtu města 15 procent nákladů. Veškeré stavební práce a úpravy veřejných prostranství budou dokončeny do konce října 2014.

Zdroj: www.pisek-mesto.cz

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.