Na píseckém sídlišti přibudou parkovací místa i kontejnery

V rámci právě probíhající II. etapy revitalizace sídliště Portyč se jeho obyvatelé mohou těšit na zvýšení počtu parkovacích míst, zeleně a kontejnerů na komunální odpad. Město k tomu využívá fondy EU.

Momentálně je v lokalizované II. etapě 431 parkovacích míst, přičemž po dokončení jich zde bude 470. V prostoru bývalé budovy vojenské správy v blízkosti ulice Pražská město nechá vybudovat dalších 22 parkovací míst a celkem zde budou mít řidiči k dispozici 50 míst.

Dvakrát více zeleně

Velké změny se dotknou také stávajících stromů a veřejné zeleně. V rámci projektu město nechá vykácet 175 starých a nezdravch stromů, které nově nahradí takřka dvojnásobný počet stromů nových. Celkem bude na sídlišti Portyč vysazeno 356 stromů, které obohatí veřejnou zeleň. Zvýší se také počet kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Těch je aktuálně na sídlišti 72 a nově jich bude 88.

Celkové náklady II. etapy revitalizace sídliště Portyč dosáhnou bezmála 40 milionů korun, z čehož z fondů EU bude hrazeno 85 procent a z rozpočtu města 15 procent nákladů. Veškeré stavební práce a úpravy veřejných prostranství budou dokončeny do konce října 2014.

Zdroj: www.pisek-mesto.cz

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.