NEMOVITOSTI: s realitní kanceláří nebo bez ní?

Většina lidí, které čeká prodej nebo koupě nemovitosti, se musí rozhodnout, zda vše vyřídí sami nebo zda využijí služeb realitních kanceláří. Výjimku tvoří například ti, kdo kupují nové bydlení přímo od developera nebo lidé, kteří na sebe převádějí bytovou jednotku v domě, kde už žijí dlouhá léta.

Koupě či prodej nemovitosti představuje pro většinu lidí největší životní finanční transakci. Ve hře je majetek za stovky tisíc, ale také za miliony nebo dokonce desítky milionů korun. 

Proto se vyplatí zvážit, zda se do převodu pustí sami nebo si najmou odborníky z realitní kanceláře. Je pravda, že byt či dům se dá koupit nebo prodat i bez jejich pomoci a že jejich služba něco stojí - obvykle několik desítek tisíc korun - nicméně vám mohou ušetřit čas, nervy a nakonec i peníze. Na provizi se totiž dá nahlížet jako na investici, která se vám vrátí například díky tomu, že se vámi nabízená nemovitost vůbec prodala. Tuto pravěpodobnost spolupráce s realitkou zvyšuje. 

Prodávat nemovitost vlastními silami může být velmi finančně i časově náročné, nehledě na riziko, že se prodejce nebo kupec stanou obětí podvodu. Při realitní transakci se navíc může vyskytnout celá řada právních, ale například i technických vad, s nimiž si většina lidí neumí poradit.

Zkušený realitní makléř by měl vše vyřešit ke spokojenosti obou stran. Bohužel je poměrně těžké orientovat se mezi realitními kancelářemi, pro jejichž činnost a chování zatím neexistují žádná zákonem daná pravidla. Dá se však orientovat například podle referencí, přípi nimi si vybrat. 

Kde mohou nastat problémy? 

Prodej i koupě nemovitosti se může jevit jako snadná záležitost. Začíná podáním inzerátu, pokračuje několika prohlídkami a brzy končí podpisem smlouvy. V praxi to ovšem chodí jinak. Na trhu se nabízejí tisíce nemovitostí, mezi kterými zájemci vybírají. A pro laika není jednoduché prodej zvládnout.

Je například potřeba správně stanovit tržní cenu prodávané nemovitosti, dobře připravit nabídku a prezentaci včetně co nejlepšího nafocení, inzerovat ve vhodné podobě a na správných místech hlavně na internetu a v neposlední řadě obstarat všechny prohlídky se zájemci.

Při sepsání kupní smlouvy je nutné zvládnout všechny odborné, finanční a právní záležitosti související s prodejem. Profesionální makléř přitom sám obstará většinu potřebné práce a klientovi navíc poradí. Zprostředkování prodeje nemovitosti je pak dobré svěřit jednomu makléři, který se o ni bude aktivně starat. I tak počítejte s tím, že může trvat měsíce, než se nemovitost prodá, výjimkou není ani rok. Podobně dlouho může trvat, než se podaří najít byt či dům, které naopak hodláte koupit. 

Důležitá je podoba nabídky, jak bude nemovitost prezentována. V případě najmutí realitní kanceláře ji kompletně připraví makléř. Fotografie vašeho domu nebo bytu musí být perfektní. Vyplatí se proto věnovat pár desítek minut úklidu a aranžování jednotlivých pokojů. 

Makléř rovněž zhodnotí, zda je vhodné umístit na nemovitost reklamní plachtu nebo poutač vystupující do ulice kvůli oslovení kolemjdoucích, kteří třeba nesledují internetové realitní servery. Dále také rozhodne, na kterých realitních webových serverech bude nabídku zveřejňovat.

Šance sehnat kupce se výrazně znásobí, pokud realitní kancelář nepracuje samostatně, ale jako součást sítě. V rámci té je nabídka dostupná daleko většímu množství makléřů, neboť většina z nich pracuje s poptávkami svých klientů a vyhledávají pro ně vhodné nemovitosti i v interní databázi.

Zdroj: Portál o bydlení, připraveno ve spolupráci s RK ČR

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...