Zodpovíme dotazy týkající se koupě a prodeje nemovitosti

Převod nemovitostí se může zadrhnout na spoustě drobností, s nimiž si laik nemusí umět poradit. Pokud potřebujete odbornou pomoc, obraťte se na naši poradnu, vaše dotazy rádi zodpovíme. Zároveň přinášíme tipy na texty, v nichž jsme se této problematice věnovali již v minulosti.

V rámci seriálu věnovaného převodu nemovitostí postupně vysvětlujeme, na jaká úskalí mohou narazit například prodejci bytů či kupci domů. Jde například o zákonná ustanovení, rozhodování, zda transakci zvládnou sami nebo si na pomoc vezmou realitní kancelář, či o povinnost zaplatit daň z peněz, které takto získali. 

Rádi bychom vás upozornili i na další texty, které najdete na Portálu o bydlení a které se rovněž věnují dané problematice. Patří sem například následující materiály:

- zde se mimo jiné dozvíte, že bys ti můžete mimo jiné pořídit v obálkovou metodou nebo v dražbě. 

- přečtěte si, jaká rizika skrývají některé nemovitosti, nejčastěji jde o nezateplené konstrukce budov, které znamenají vysoké tepelné ztráty, statické problémy konstrukcí střech či staré kotle bez pravidelné kontroly

- praktické informace o tom, co všechno by měla odrážet odpovídající cena bytu či domu

Posílejte dotazy, naši odborníci je zodpoví

Pokud jste v článcích nenašli odpověď na dotaz, který hledáte, můžete se podívat také na poradnu Portálu o bydlení. Najdete v ní desítky zodpovězených otázek, které jsou přehledně roztříděny do několika kapitol.

Potřebujete poradit s něčím dalším? Můžete se obrátit přímo na nás, dotazy týkající se koupě a prodeje nemovitostí, případně darování a dědických záležitostí a veškeré související problematiky můžete zasílat na e-mail info@portalobydleni.cz. 

Spojíme se s našimi partnery a spolupracujícími institucemi a zajistíme odpověď právě pro vaši situaci, kterou zveřejníme na našem webu bez uvedení osobních údajů a podobně. Více informací o fungování poradny najdete ZDE

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...